Etikus kereskedelem

Tagvállalataink a jogalkotó által megfogalmazott szigorú előírások mellett a legmagasabb szintű átlátható, és etikus működés megvalósítása érekében az önszabályozás eszközével további követelményeket állítanak maguk elé.

Példaértékű együttműködés keretében a négy hazai gyógyszeripari és -forgalmazói szövetséggel közös etikai szabályrendszernek, az ún. Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexének is megfelelnek Tagvállalataink.

A Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexe a gyógyszeripari önszabályozás legfontosabb eszköze. Célja az etikus kereskedelmi gyakorlatok szabályainak lefektetése és azok betartásának elérése a gyógyszeripar vállalatainak egymásra gyakorolt hatásával, magatartásával. A Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexe (a továbbiakban: Etikai Kódex) szerint a KEB az etikai vétséget megállapító jogerős határozatairól évente konkrét vállalat és készítmény megnevezése nélkül összefoglaló jelentést készít és azt a Szövetségek közreműködésével közzéteszi. Legutóbbi jelentésük itt olvasható.

Transzparencia Kódex

Tagvállalataink etikus működésének átláthatóságát biztosítja a Medicines for Europe Magatartási Kódexén alapuló Transzparencia Kódexünk is, melyet itt tekinthet meg.

Környezetvédelem

Tagvállalataink nagy hangsúlyt fektetnek a körkörös gazdaságra való átállásra a hulladék mennyiségének csökkentésével és az újrahasznosítás fokozásával, a szelektív hulladékgyűjtéssel, a géppark korszerűsítésével, a víz- és energia-felhasználás csökkentésével, új gyártási technológiák bevezetésével, illetve a talajvíz kármentesítésének fokozásával.

A MAGYOSZ tagvállalatai elfogadták és alkalmazzák az Európai Unió környezetvédelemre vonatkozó legfontosabb alapelveit, amely kiterjed a megelőzésre, az elővigyázatosságra, a felelősségre, az integrációra és a tervezhetőségre. A környezetvédelem közös felelősség, ezért a hazai gyógyszergyártók számos aktivitással tettek ennek érdekében.

Környezetvédelemi aktivitások:

  • A szektor létesítette az ország első veszélyes hulladékégetőjét.
  • Számos légtisztító berendezés korábbi referenciái a hazai gyógyszeriparban található (katalitikus oxidáló, kriogén kondenzátor, stb.) a megelőzés érdekében.
  • A nagyközönség számára is elérhető és érthető önkéntes környezeti jelentések első készítői között volt az iparág.
  • A termékfelelősség jegyében begyűjtési akciókat szervez a lakossági gyógyszerhulladék terén.
  • Az elővigyázatosság jegyében készítettek olyan kibocsátási paraméterek méréseket, amelyek nem szabályozottak általános határértékkel, de ellenőrzésük a hazai gyógyszergyártóknak fontos.
  • Környezeti kibocsátásait minden gyártó felkészült, akkreditált laborokban ellenőrzi, több ezer mérési adatot létrehozva így évente, amelyeket az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsát.
  • A károsanyag kibocsátás csökkentése érdekében minden MAGYOSZ-tagvállalat fejleszti a gyártási eljárásokat és korszerűsíti a technikát integrált környezetvédelmi beruházások keretében.

A tevékenység jellegétől függ, hogy a keletkező hulladék mekkora része újrahasznosítható. A keletkező hulladék átlagosan 30-33%-át lehetne újra felhasználni a tagvállalatok szerint. A környezeti lábnyom mérséklésére a vállalatoknak innovatív technológiák révén nyílik lehetőségük, amelyhez nélkülözhetetlen a jelentős kutatás-fejlesztési tevékenység.