Szövetségi felépítés

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége
(MAGYOSZ)

Szövetségünk 1990-ben alakult.

Küldetésünk a világszínvonalú magyar gyógyszeripar évszázados hagyományainak tovább éltetése, új hagyományok teremtése. Célunk, hogy gyógyszereinkkel segítsük a magyar emberek gyógyulását, egészségük megõrzését, beruházásainkon és munkahelyeinken keresztül pedig aktívan támogassuk országunk gazdasági versenyképességét.

Fõbb feladataink: képviselni a szakterület érdekeit, ellátni a tagok közötti egyeztetést és kapcsolattartást, valamint folyamatosan figyelemmel kísérni a hazai és külföldi gyógyszerkutatási, fejlesztési, termelési, kereskedelmi és gazdasági folyamatokat, s ezek alapján szakmai információt nyújtani a tagoknak. Kezdeményezzük, koordináljuk, szervezzük az összehangolt fellépést mindazon kérdésekben, amelyek a tagok érdekeinek érvényre juttatása körében felmerülnek.

A MAGYOSZ rendes tagjai lehetnek olyan jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaságok, melyek gyógyszerek elõállításával, kutatásával, fejlesztésével, ellenõrzésével, piacra juttatásával vagy ezek bármelyikével foglalkoznak.

A MAGYOSZ-nak rendes és pártoló, valamint tiszteletbeli tagjai vannak.

A MAGYOSZ tagja a  Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének, amelyen belül a gazdaság szereplõi mint munkáltatók egyeztetik és képviselik érdekeiket.

A MAGYOSZ jó munkakapcsolatot alakított ki, folyamatosan konzultál és közös témákban együttmûködik a Magyarországon mûködõ más gyógyszeripari szövetségekkel.

2012. februárjában a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, a „Védettség” Oltóanyag és Immunbiológiai Termék Gyártók és Forgalmazók Egyesülete és a Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesülete közös Etikai Kódexet írtak alá, valamint létrehozták a Szövetségek Kommunikációs Etikai Bizottságát, mely 2012. márciusától mûködik.

A vegyipar egészét érintõ kérdésekben folyamatos konzultációs kapcsolatban vagyunk a Magyar Vegyipari Szövetséggel.

A MAGYOSZ tagja az Európai Öngyógyszerezési Ipar Szövetségének (Association of the European Self-Medication Industry, hagyományos rövidítése szerint AESGP) és az Európai Dietetikus Élelmiszeripari  Szövetségnek (European Dietetic Food Industry Association).
 

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének legfontosabb adatai:

Beosztás Név
Elnök: Dr. Greskovits Dávid, a Meditop Gyógyszeripari Kft. ügyvezető igazgatója 
Alelnökök: Dr. Hodász István, 
az Egis Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója
Dr. Tajthy Judith,
a Fresenius Kabi Hungary Kft. ügyvezető igazgatója
Major Ferenc,
a Béres Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója
Elnökségi tagok:

Ásványi Tibor
a NATURLAND Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója

Bogsch Erik,
a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. igazgatóság elnöke

Janis Meiksans 
a TEVA Gyógyszergyár Zrt. kereskedelmi vezérigazgatója, igazgatóság elnöke 
Nemes József,
az ExtractumPharma Gyógyszergyártó, Forgalmazó és Szaktanácsadó Zrt. vezérigazgatója
Pallos József Péter,
a PannonPharma Gyógyszergyártó Kft. igazgatója
Dr. Rónay Tamás,
A Sanofi-Aventis Zrt. vezérigazgatója

Igazgató: Dr. Illés Zsuzsanna
Telefon:

+36 70 361 0230

(36-1) 270-9101

E-mail: info@magyosz.org
Honlap: www.magyosz.org
A teljes elnevezés helyett használatos címszó: MAGYOSZ
Címe: 1134 Budapest, Lehel utca 11.

 

A MAGYOSZ szervezeti felépítése:

 • Közgyűlés
  A MAGYOSZ legfelsőbb szerve, amely a MAGYOSZ tagjainak összessége.

   
 • Elnökség
  A Közgyűlések közötti időben a MAGYOSZ irányító testülete.

   
 • Bizottságok
  A MAGYOSZ-on belüli szakmai feladatok ellátására Bizottságok jöttek létre, amelyek megtárgyalják az aktuális szakmai kérdéseket és javaslataikkal, a tárgyalásokon való személyes részvételükkel és észrevételeikkel segítik a Szövetség munkáját.

   
 • Titkárság
  A MAGYOSZ döntés-előkészítõ, operatív ügyintéző és végrehajtó testülete, amely a folyamatos működést hivatott biztosítani.

   

Bizottságok:

Megnevezés Elnök

Ár- és Támogatási Bizottság

Dr. Ujfalussy Györgyné
Egis Gyógyszergyár Zrt. 
Kormánykapcsolatokért felelős igazgató

 Biztonsági Elemekkel Foglalkozó Bizottság

Dr. Szepezdi Zsuzsanna
Egis Gyógyszergyár Zrt.
Gyógyszerengedélyezési igazgató

Biztonságtechnikai Bizottság 

Sógor András
Richter Gedeon Nyrt.
HSSE vezető

Csomagolási Bizottság 

Mérges Márta
Egis Gyógyszergyár Zrt.
Csomagolásfejlesztési osztályvezető

Farmakovigliancia Bizottság 

Dr. Oláh Attila 
Richter Gedeon Nyrt.
EU-QPPV Globális Gyógyszerbiztonsági Iroda

Gyógyszergyártók Bizottsága

Dr. Bern Zoltán 
Egis Gyógyszergyár Zrt. 
Termelési igazgató, főtechnológus

Hatósági Engedélyezési Bizottság 

Dr. Pálfiné dr. Goóts Herta
Richter Gedeon Nyrt.

 

Humán Erõforrás Bizottság

Baranyai Szabolcs
Richter Gedeon Nyrt.
HR-kontroller

Informatikai Bizottság 

vezető választás folyamatban

Iparjogvédelmi Bizottság

Dr. Greiner István 
Richter Gedeon Nyrt.
Kutatási igazgató

Jogi Bizottság 

vezető választás folyamatban

Kis- és Középvállalati Bizottság

Ásványi Tibor 
NATURLAND Magyarország Kft.
Ügyvezető igazgató

Kommunikációs Bizottság

Beke Zsuzsa 
Richter Gedeon Nyrt.
PR és kormányzati kapcsolatokért felelős igazgató

Környezetvédelmi Bizottság                                                           

Réti Gábor
Egis Gyógyszergyár Zrt. 
Környezetvédelmi és üzembiztonsági igazgató

Minőségbiztosítási Bizottság

Dr. Gál Lívia   
MEDITOP Gyógyszeripari Kft.
Minőségbiztosítási igazgató 

OTC Bizottság

Major Ferenc
Béres Gyógyszergyár Zrt.
Vezérigazgató

Tápszergyártók és Forgalmazók Bizottsága

Dr. Tajthy Judith
Fresenius Kabi Hungary Kft.
Ügyvezető igazgató

Vám Bizottság 

Nagy Katalin Anna
Egis Gyógyszergyár Zrt. 
Vámügyi csoport vezető

 

 

Éves beszámolók

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (4) bekezdése kimondja, ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

A MAGYOSZ éves beszámolói:

2018. évi beszámoló

2017. évi beszámoló

2016. évi beszámoló

2015. évi beszámoló 

2014. évi beszámoló

2013. évi beszámoló

2012. évi beszámoló