Sanofi - HSSE: Egészség, biztonság, környezetvédelem

Követjük és alkalmazzuk a cégcsoport HSE politikájának célkitűzéseit, vállalásait, illetve ajánlásait. Alkalmazzuk a szabványokat, követjük a jogszabályi változásokat.

Célunk és dolgozóinkkal, valamint beszállítóinkkal szemben is elvárásunk, hogy ezek az alapelvek beépüljenek cégünk minden tevékenységébe, a szakmai kultúra részévé válva. 

Saját dolgozóinkkal és a telephelyeinken dolgozó külső cégek alkalmazottaival is oktatások és konzultációk keretében ismertetjük az elvárásokat, és rendszeres ellenőrzések keretében vizsgáljuk a célkitűzések teljesülését, a szabályok követését. Az ellenőrzések eredményéről a vezetőség rendszeresen tájékoztatást kap. 
 
Úgynevezett kulcs indikátorokat dolgoztunk ki, és ezeken keresztül követjük alaptevékenységünk környezetvédelmi, és általában HSE megfelelőségét.
 
Minden termelő telephelyünk ISO 14001 minősítéssel rendelkezik, kettő pedig kidolgozta, illetve kiépíti saját integrált HSE irányítási rendszerét, amely a munkabiztonságra és munka egészségügyre is kiterjed. HSE tevékenységünk fejlesztésére feladatokat határozunk meg, azokat éves tervekben rögzítjük, amelyek teljesülését a vezetőség ellenőrzi. Vállalásainkat minden területen kockázatelemzések eredményeire alapozzuk.
 
Kibocsátásainkat rendszeresen monitorozzuk, Újpesti telephelyünkön akkreditált környezetvédelmi labort működtetünk. A kibocsátásokról a hatóságokat az előírt rendszerességgel és módon tájékoztatjuk, az előírt értékektől való esetleges és rövid idejű eltérést jelentjük és okát kivizsgáljuk.
 
A csanyikvölgyi telephelyünk ún. biomonitoring tevékenységet is folytat, lévén a nemzeti park szomszédságában helyezkedik el.
 
Veresegyházi telephelyünk csatlakozott a város geotermikus energiát hasznosító projektjéhez.
 
A telephelyek szakemberei egymás között úgynevezett kereszt auditokat szerveznek, tapasztalataikat megosztják és évente egyszer legalább beszámolnak az elért eredményekről a munkavállalókat is képviselő paritásos testület előtt.
 
A gépkocsival rendelkezők részére az úti baleseteket megelőzendő „biztonságos vezetés” elnevezésű, elméleti és gyakorlati oktatásokat szervezünk.
 
Telephelyeinken a keletkező hulladék szelektív gyűjtéséről, kezeléséről és minél nagyobb arányú újrahasznosításáról gondoskodnak. A hulladék oldószerek tekintetében az újrahasznosított mennyiség megduplázódott.
 
A környezet- és munkavédelem, valamint a munkaegészségügy fontosságát hangsúlyozandó HSE-hetet szerveztünk minden telephelyünkön a dolgozók részére, ahol oktatásokon, szűréseken, kiállításokon, játékos vetélkedőkön vehettek részt. A célunk az volt, hogy ezzel is segítsük a HSE-szemlélet és kultúra fejlődését.
 
A különleges (vagyoni vagy szellemi) értéket képviselő területeinket védő tűzvédelmi és vagyonvédelmi rendszerek rendszeres felülvizsgálata külső szakértők által történik, a fizikai megsemmisítés, illetve megsemmisülés, erőszakos rongálás, károkozás ellen védve azokat.
 
Dolgozóink egészsége – és az üzleti folytonosság biztosítása – érdekében ebben az évben is ingyenes influenza védőoltási kampányt szerveztünk, továbbá dohányzás leszoktatási programokat indítunk.
 
Minden telephelyen készült pszicho szociális felmérés, amelynek eredményét a dolgozókkal ismertették, és a kritikus értékek javítása érdekében különböző programokat indítottak. 
 
A telephelyek felmérték, hogy a területek korábbi használói, és a korábbi tevékenység okozhatott-e talajvízszennyezést. Újpesti telephelyünk tekintetében, ahol több mint 100 éve folyik vegyipari jellegű gyártás, a szomszédos területek felmérése is megtörtént, erre a cég külön pénzalapot különített el, amelynek indokoltságát, és kiadásait könyvvizsgáló auditorok ellenőrizték.