Richter Gedeon - Környezetvédelem

A Richter Gedeon Nyrt. kiemelt felelősséggel kezeli a tevékenységéhez szorosan kapcsolódó környezetvédelmi feladatokat. A társaság gazdasági döntéseinek elválaszthatatlan része a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele, a fő hangsúlyt mindig a megelőzésre 

Százéves hagyományait, gyógyszergyártási és széleskörű természettudományos ismereteit ötvözi a mai, korszerű elvárásokkal.
 
A gyógyszergyártás számos kockázattal jár, ezért kiemelt felelősséggel kezeljük a tevékenységünkhöz kapcsolódó környezetvédelmi feladatokat, beruházásainknál, fejlesztéseinknél igyekszünk a legjobb elérhető technikát alkalmazni és környezeti hatásainkat folyamatosan csökkenteni.
Mindkét magyarországi telephelyünk rendelkezik Egységes Környezethasználati Engedéllyel (IPPC: integrált szennyezésmegelőzés és -ellenőrzés). Társaságunk gazdasági döntéseinek elválaszthatatlan része a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele, a fő hangsúlyt mindig a megelőzésre helyezzük. Ebben jelentős szerep hárul az irányításra, a kutatás-fejlesztés, valamint a gyár- és létesítmény-fejlesztés területeire.

Gyógyszergyártás és környezetvédelem

Ahhoz, hogy környezeti teljesítményünket, gondjainkat, feladatainkat, céljainkat és sikereinket közérthető formában mutathassuk be, röviden, leegyszerűsítve át kell tekinteni a gyógyszergyártás folyamatát.  
A gyógyszergyártás alapvetően két fő részből áll: a hatóanyaggyártásból és a készítménygyártásból. A készítménygyártás során készülnek a tabletták, krémek stb., illetve történik a csomagolás, kiszerelés. A kiszereléshez műanyagot, papírt, üveget stb. használunk fel. A környezetvédelmi szempontból jelentősebb hatásokkal járó  gyógyszerhatóanyag-gyártás folyamatainak középpontjában a reaktorok, azaz a reakciótartályok és kiegészítő berendezéseik állnak. 
 
Ezek a tartályok a folyamathoz és az előállítandó anyag mennyiségéhez igazodva különböző méretűek lehetnek, a technológiának megfelelően általában fűthetők, hűthetők és keverhetők. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy ebbe a tartályba kerülnek a vegyszerek (nyersanyagok és a reakció közegét jelentő oldószer) és a megfelelő körülmények biztosítását követően, a reakcióidő lejártával a kívánt reakciótermék (intermedier), fizikai, kémiai és fiziko-kémiai műveletek segítségével elválasztható lesz a reakciómaradékoktól, oldószerektől. Az intermedier, megfelelő tisztítás és minőség-ellenőrzés után egy következő reakciótartályba kerül, ahol újabb „változáson” megy át.
 
Ahány kémiai lépésből áll egy adott hatóanyag előállítása, legtöbbször annyiszor ismétlődik a leírt részfolyamat. A reakció-közegként, vagy a tisztítási lépésekben felhasznált oldószert annak minőségétől függően közvetlenül, vagy előkezelést követően (bepárlás stb.) visszaforgatjuk a gyártásba, illetve amennyiben erre nincs lehetőség, veszélyes hulladékként ártalmatlaníttatjuk. A gyártások során illékony szerves vegyületek (VOC) okozta légszennyezéssel, veszélyes hulladékok és szennyvizek keletkezésével kell számolni. A légszennyezés csökkentésére speciális ártalmatlanító berendezések szolgálnak. A szennyvizek Budapesten szennyvíz-előkezelő műtárgysoron keresztül haladva a közcsatornába kerülnek. Dorogon a szennyvizeket kétfokozatú biológiai szennyvízkezelő ártalmatlanítja, ezt követően vezetjük a tisztított vizet ellenőrzött körülmények között a Duna sodorvonalába. A veszélyes hulladékokat engedéllyel rendelkező cégek ártalmatlanítják. 
 
A Társaság valamennyi tevékenységének energia-ellátását általános és speciális gyógyszeripari feladatok céljára alkalmas infrastruktúra biztosítja. A különböző energia-féleségek egy részét magunk állítjuk elő, nagyobb részét vásároljuk. A vegyipari műveletekhez megfelelő fűtőközeget (gőz), különböző hőfokú hűtőközegeket (mélyhűtés is), inertizáló nitrogént, nagynyomású levegőt, villamosenergiát kell biztosítani. A hatóanyagok végfeldolgozásához a gyógyszerkészítmények gyártásához szükséges „tiszta terek” ellátásához klimatizált, szűrt levegő szükséges. Különböző tisztasági kritériumoknak megfelelő vizet használunk (ivó és ipari víz, nagytisztaságú injekciós víz stb.). 
A Richter Gedeon Nyrt. környezetvédelmi kisfilmje