Etika

A Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexe a gyógyszeripari önszabályozás legfontosabb eszköze, célja az etikus kereskedelmi gyakorlatok szabályainak lefektetése és azok betartásának elérése a gyógyszeripar vállalatainak egymásra gyakorolt hatásával, magatartásával.

Az iparágtól elvárt társadalmi értékeket, szemléletet, viselkedést meghatározó gyógyszeripari etikai kódexek már 1994 óta léteznek. A szabályozási környezet és a gyógyszerpiac átalakulásával párhuzamosan ezek a kódexek is folyamatos átalakuláson mentek keresztül, ám az elmúlt másfél évtizedben az önszabályozás szerepe mindvégig megmaradt és egyre jobban felerősödött. 

Ennek lényege, hogy a gyógyszeripari vállalatok ne csak a külső jogi kényszer hatására vállalják a társadalom által elvárt etikus magatartást, hanem egyfajta belső indíttatás miatt cselekedjenek így.

A hatályos kódex megtekintéséhez kattintson ide.

A kódex felett egy 16 tagú, a gyógyszer gyártó és forgalmazó szövetségek delegáltjaiból álló testület őrködik, melyben a 4 gyártói szövetség 4-4 KEB taggal van jelen.

A bizottságot egy független elnök vezeti, Dr. Juhász Hedvig személyében.  

A MAGYOSZ által delegált KEB tagok: 2022. május 19-től:  

Kassainé dr. Tánczos Rózsa, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.

Dr. Kónya Csaba, Béres Gyógyszergyár Zrt.

Dr. Németh Enikő, SANOFI-AVENTIS Zrt.

Dr. Szuhaj György, Egis Gyógyszergyár Zrt.

A Szövetségek Kommunikációs Etikai Bizottsága 2016. november 23-i ülésén a Gyógyszer-kommunikációs Etikai Kódex 5. Fejezet 2.5. pontjában foglaltaknak megfelelően elfogadta „A Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexe 5. fejezet 2.2.8. pontjában foglalt előírás végrehajtásáról”  szóló 2/2016. (XI. 23.) számú KEB állásfoglalást.
Az elévüléssel kapcsolatos állásfoglalás rendelkezéseit a 2016. december 12-től számított 30 napon túl kezdeményezett előzetes vitarendezés esetén kell alkalmazni. 
 

A KEB 1/2016. (IX. 20.)  állásfoglalása a Kommunikációs Etikai Bizottsághoz történő bejelentés benyújtását megelőző kötelező vitarendezési eljárásra vonatkozó előírás végrehajtásának követelményeiről.

Az állásfoglalás rendelkezéseit a 2016. október 25-től számított 30 napon túl kezdeményezett előzetes vitarendezés esetén kell alkalmazni.

 
A KEB 1/2015. állásfoglalása A kizárólag Egészségügyi Szakembereknek szóló, a gyógyszerek ismertetését segítő illetve a szakmai, tudományos, oktatási célú vagy gyógyszerkutatással kapcsolatos rendezvényeken nyújtható vendéglátás mértékéréről.
 
Joint Committee for Ethical Communication (JCEC) Statement 1/2015 (March 26). 
 
on the extent of hospitality services provided at events organized for professional, scientific and educational purposes or related to pharmaceutical research and the promotion of medicinal products solely for Healthcare Professionals.

Összefoglaló jelentés

A Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexe (a továbbiakban: Etikai Kódex) szerint “A KEB az etikai vétséget megállapító jogerős határozatairól évente konkrét vállalat és készítmény megnevezése nélkül összefoglaló jelentést készít és azt a Szövetségek közreműködésével közzéteszi.”

A Szövetségek Kommunikációs Etikai Bizottsága a 2015. május 13-ai ülésén megtárgyalta és elfogadta a Kommunikációs Etikai Bizottság 2014. március - 2015. február közötti időszakban jogerőssé vált határozatairól szóló „Összefoglaló jelentést”, mely itt olvasható.

2016. május 18-ai ülésén tárgyalta és fogadta el a Szövetségek Kommunikációs Etikai Bizottsága a     Kommunikációs Etikai Bizottság 2015. március - 2016 február közötti időszakban jogerőssé vált határozatairól szóló „Összefoglaló jelentést”, mely itt olvasható.

A Szövetségek Kommunikációs Etikai Bizottsága a 2018. április 18-ai ülésén megtárgyalta és elfogadta a Kommunikációs Etikai Bizottság 2017. március - 2018. február közötti időszakban jogerőssé vált határozatairól szóló „Összefoglaló jelentést”, mely itt olvasható

A Szövetségek Kommunikációs Etikai Bizottsága  megtárgyalta és elfogadta a Kommunikációs Etikai Bizottság 2018. évben hozott és jogerőssé vált határozatairól szóló „Összefoglaló jelentést”, mely itt olvasható.

A Szövetségek Kommunikációs Etikai Bizottsága  megtárgyalta és elfogadta a Kommunikációs Etikai Bizottság 2020. évben hozott és jogerőssé vált határozatairól szóló „Összefoglaló jelentést”, mely itt olvasható.