A magyar gyógyszeriparról
A több mint százéves múltra visszatekintő iparágunk olyan szakma-kultúrát testesít meg, ahol a gyógyszer, mint bizalmi áru előállítását a teljes vertikum során fejlett minőségbiztosítási rendszerek támogatják. Gyártóink jó terápiás értékű, mérsékelt árszintű terméket kínálnak számos indikációs területen. 
 

A MAGYOSZ-hoz tartozó tagvállalatok gyártóhelyeit az alábbi térképen mutatjuk be:

 

Az iparág versenyképességét jellemzi, hogy a Magyarországon előállított gyógyszerek világszerte forgalomban vannak, s a hazai gyógyszerellátásban is jelentős az arányuk. 2011-ben a belföldi gyógyszerfogyasztás 27%-át adták értékben, volumenben (dobozban) pedig – az import gyógyszereknél alacsonyabb átlagáruk miatt – több mint 40%-át.
 
2012-ben a belföldi gyógyszerfogyasztás az előző évhez képest értékben 2,9%-kal, volumenben pedig 2,4%-kal csökkent. A hazai gyógyszergyártók részesedése 2011-hez viszonyítva minimálisan csökkent, 26,6 %-ra módosult, dobozban még mindig több mint 42,7%-ot reprezentálnak. 
 

2013-ban az előző évhez képest a hazai gyógyszerfogyasztás 3,7 %-kal nőtt, ennél nagyobb mértékű  volt a dobozban mért növekedés (5,2 %-os).  A hazai gyógyszergyártók részesedése  mind értékben,  mind dobozban csökkent, előbbi 24,8 %-ra, utóbbi 42,2 %-ra. 

 

A hazai gyógyszerforgalom alakulása értékben (milliárd Ft)


Forrás: IMS

 

A hazai gyógyszerforgalom alakulása dobozban


Forrás: IMS

 

Hazánk gazdaságának legfontosabb hajtóerejét az exportorientált iparágak jelentik. Ezek közül az egyik legfontosabb a gyógyszeripar.

A gyógyszeripar 2011. évi főbb mutatói
 • az ágazat mintegy 13 500 főt foglalkoztatott – 1/6-od részüket a K+F területén –, emellett további ezreket a háttériparokban és kutatóhelyeken
 • az iparban alkalmazottak 3,6%-ával az ipari értékesítés 3,5%-át, az ipari export 5,1%-át reprezentálta
 • a hazai gyógyszergyárak 2011. évi árbevételének több mint 80%-a exportra került, a világ több mint 100 országában gyógyítanak magyar gyógyszerekkel
 • a hazai gyógyszergyárak magyarországi tevékenységük révén 66,2 milliárd forintot fizettek be az államnak
 • kutatás-fejlesztésre 60 milliárd forintot fordítottak, mely a teljes hazai kutatás-fejlesztés 18%-át, feldolgozóipari K+F ráfordítások közel 50%-át adta
 • a gyógyszeripar több mint 80 milliárd forintot fordított beruházásokra, a gazdaságélénkítő hatásuk az adott megyékben, régiókban jelentkezik
 • a nemzetgazdasági ágazatok közül a gyógyszergyártásé a vezető szerep, ezzel a leginnovatívabb iparágnak tekinthető.
 • A több mint 20 éve működő MAGYOSZ tagsága ma már gyakorlatilag a teljes hazai gyógyszergyártást lefedi.
 
2012. eredményei
 • a foglalkoztatottak száma az előző évhez képest nőtt, a létszám 13 635 főre módosult, a K+F területén alkalmazottak aránya 15%-os volt,  
 • a 2012. évi árbevétel több mint 4%-kal emelkedett 2011-hez képest. Ugyancsak növekedés volt tapasztalható az export részarány tekintetében is: az árbevétel 82%-a került exportra,  
 • az államnak történő befizetések kismértékben, de nőttek, a hazai gyógyszergyárak befizetése 68 MdFt-ra emelkedett,
 • a kutatás-fejlesztésre fordított kiadások – 61,4 MdFt - az előző évhez képest kismértékben, de nőttek,
 • a beruházások tekintetében némi megtorpanás volt tapasztalható, a gyógyszeripar 79,5  MdFt-ot fordított beruházásra.

2013. eredményei

 • a foglalkoztatottak száma minimálisan (0,8 %-kal) nőtt az előző évhez képest, a létszám 13.741 főre módosult, a K+F területén alkalmazottak aránya 14.5 %-ra csökkent,
 • a 2013. évi árbevétel első ízben volt alacsonyabb az előző évinél (98,7 %). Ennek oka a belföldi értékesítés mintegy 9 %-os csökkenése, melyet az export 1,3 %-os növekedése sem tudott ellensúlyozni. Utóbbi részaránya is nőtt, az árbevétel 83,7 %-a került exportra,
 • az államnak történő befizetések 5.6%-kal nőttek az előző évhez képest, a hazai gyógyszergyárak befizetése 72 MdFt-ra emelkedett,
 • a kutatás-fejlesztésre fordított kiadások az előző évhez képest több mint 11 %-kal voltak magasabbak, 68,3 MdFt-ra nőttek,
 • a beruházások tekintetében nagyobb mértékű csökkenés volt tapasztalható, az előző évi 79,5 MdFt-tal szemben a gyógyszeripar 2013-ban 61 MdFt-ot fordított beruházásra.
 
A magyar gyógyszeripar hagyományosan fontos szerepet tölt be az ország nemzeti jövedelmének megteremtésében és exportjában, valamint a hazai egészségügyi ellátásban.
 
A Századvég Gazdaságkutató Zrt. a 2012-es adatok alapján elemzést készített a Magyarországon termelőkapacitással rendelkező legnagyobb magyarországi gyógyszeripari vállalatok nemzetgazdaság egészére gyakorolt hatásáról. 
 
Sipos Júlia és Cseh András tanulmányának főbb megállapításait a következő cikk tartalmazza.