A MAGYOSZ 2012. január 17-én PLATFORMNAP-ot tartott

A PLATFORMNAP célja az volt, hogy visszatekintsünk a 2009-tõl eltelt idõszakra, elemezzük a célok megvalósítását és ajánlásokat fogalmazzunk meg a Platform jövõjére vonatkozóan.

A PLATFORMNAP programját és az azon elhangzott elõadásokat alább olvashatják:

9.00 - 9.10   Megnyitó
(Dr. Ilku Lívia, MAGYOSZ igazgató)
9.10 - 9.30   A kormányzati K+F+I politika prioritásai különös tekintettel a gyógyszeriparra

Elõadó: Nikodémus Antal, Nemzetgazdasági Minisztérium
9.30 - 9.50   Dr. Peredy Zoltán bevezetõ elõadása, Nemzeti Innovációs Hivatal
9.50 - 10.10   Gyógyszerbiztonság a gyógyszerkutatásban

Elõadó: Prof. Mátyus Péter, Semmelweis Egyetem
a gyógyszerbiztonságossági Platformbizottság vezetõje
10.10 - 10.30   Gyógyszerhatásosság munkabizottság ajánlásai a hazai 
gyógyszeripar versenyképességének fokozására


Elõadó: Prof. Ferdinándy Péter, Semmelweis Egyetem 
a Gyógyszerhatásosság Munkabizottság vezetõje
10.30 – 10.50   Gyógyszerfejlesztés és gyógyszer alkalmazás oktatásának gondjai 

Elõadó: Prof. Kerpel-Fronius Sándor, Semmelweis Egyetem
az Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Platformbizottság vezetõje
10.50 – 11.10   Nanomedicina: vívmányok és kihívások 

Elõadó: Dr. Szebeni János, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány 
az Orvosi Nanotechnológia Bizottság vezetõje 
11.50 – 12.40   Hozzászólások, vita 

Levezetõ: Prof. Vas Ádám Richter Gedeon Nyrt., platformvezetõ
12.40 - 13.00   Zárszó:
Prof. Vas Ádám Richter Gedeon Nyrt., platformvezetõ