MAGYOSZ belső képzések

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége elindította belsõ képzéseit MAGYOSZ tagvállalatok részére, mely képzéseken a részvétel térítésmentes.

A belsõ képzések célja többek között az, hogy a MAGYOSZ átvállalja a tagvállalatoknál egyenként jelentkezõ képzési terhek egy részét. Az elõadások megtartására fõként a MAGYOSZ tagvállalatok kiváló szakértelmû kollégáit kívánjuk felkérni. Terveink szerint a képzések különbözõ szakmai tartalmú modulokra épülnek.

Az elõadások címei mellett találhatók meg az elõadások diái pdf-es formátumban.

I. Modul – A gyógyszerekre vonatkozó szabályozási környezet, forgalomba hozatalra engedélyezés. 2011. október 25.

Az elsõ képzést, - melyen 130 fõ vett részt - 2011. október 25-én tartottuk meg, melynek tematikája és elõadói a következõk voltak:

 • A gyógyszerszabályozás  jogszabályi háttere az Unióban, jogforrások, jogszabályi hierarchia, nemzeti implementáció.
  Elõadó: dr. Ilku Lívia - MAGYOSZ pdf
 • A forgalomba hozatali kérelmek  jogszabályi háttere, a hozzá tartozó dokumentáció tartalma.
  Elõadó: Gál Lívia - Meditop pdf
 • A forgalomba hozatali kérelmek státusza, adatkizárólagosság és ennek alkalmazása.
  Elõadó: Szamosújváriné dr. Jávor Judit - TEVA pdf
 • Törzskönyvezési eljárások, eljárásrend.
  Elõadó: Pálfiné dr. Goóts Herta - Richter pdf

 

II. Modul – Farmakovigilancia.  2012. március 9.

A második képzést, - melyen 137 fõ vett részt - 2012. március 9-én tartottuk meg, melynek  tematikája és elõadói a következõk voltak:  

 • A jogszabályi környezet változása
  Elõadó: dr. Ilku Lívia (MAGYOSZ) pdf
 • Az új jogszabály által körvonalazott PhV tevékenység ismertetése, a változások, újdonságok, következmények kiemelése
  Elõadók: dr. Széll Judit (Richter) pdf; és dr. Stankovics Lívia (Sanofi) pdf
 • Az új jogszabály hatása a regulatory/törzskönyvezési tevékenységekre
  Elõadók: Szamosújváriné dr. Jávor Judit (Teva) pdf és dr. Gál Lívia  (Meditop) pdf
 • Az alkalmazási elõírás és betegtájékoztató szabályozási környezetbõl eredõ módosításainak gyakorlata
  Elõadó: Pálfiné dr. Goóts Herta (Richter) pdf
   
 • EVMPD / data entry, mint regulatory kötelezettség és feladat, a jelenlegi elvárások, lehetõségek ismertetése
  Elõadó: dr. Haraszti Csaba (Richter) pdf
   
 • EVMPD / data entry, mint informatikai feladat
  Elõadó: Szabó Imre (Richter) pdf