Gyógyszeripari menedzser szakirányú továbbképzés

A két szemeszteres program elsősorban azon gyógyszeriparban dolgozó ambiciózus kollégák számára biztosít továbbképzési lehetőséget, akik már néhány évet ledolgoztak pályakezdőként vagy akár több évtizedes tapasztalat birtokában készen állnak újabb menedzsment kihívásokra.

Az első félév tematikája a menedzsment alapokkal és olyan speciális területekkel foglalkozik mint a HR, logisztika, projektmenedzsment, változás menedzsment, továbbá a hatósági követelményekkel, hiszen a menedzsmentnek egy jogilag nagyon is ellenőrzött területen kell működnie, ami sok tekintetben behatárolja a mozgásterét. Fontos terület még a paradigmaváltás.

A második félév felöleli a nagykereskedelem, a személyi háttér, az eltérések kezelése, gyógyszerellátási lánc, LEAN, AUDITOK, adatkezelés és validálás, valamint kockázat menedzsment témaköröket.
 
A képzésre elsősorban az egészségipar területén vezetői tapasztalattal rendelkező szakembereket, felső- vagy középvezetőket, logisztikai és minőségbiztosítási szakembereket, IT-s kollégákat (szakirányú végzettség nem szükséges, de legalább három éves egészségügyben/gyógyszeriparban szerzett gyakorlat a követelmény)  várjuk.
 

A programot sikeresen elvégzők az EDUTUS Egyetem szakirányú diplomáját és az MGYK Budapesti Szervezete által kiállított Igazolást is megkapják. (A Gyoftex (www.gyoftex.hu ) portálon jelentkezők számára 150 pont kerül jóváírásra szemeszterenként)

A felvétel feltétele

A képzésben legalább alapképzésben vagy osztatlan képzésben (vagy korábbi főiskolai képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzésre az alábbi képzési területeken valamelyikén végzett hallgatókat várjuk:

agrár, gazdaságtudomány, műszaki, orvos- és egészségtudomány, természettudomány.

A szakirányú továbbképzés képzési területe: gazdaságtudományok

Megszerezhető végzettség: Gyógyszeripari menedzser

A képzés elvégzésével szerezhető dokumentum: oklevél (diploma)

Képzési forma: levelező

Helyszín: Edutus Egyetem – Budapesti Tagozat: 1114 Budapest, XI. ker. Villányi út 11-13.

Jelentkezési határidő: 2022.09.15.

Képzés indulása: 2022.09.30.

A képzés idő: 2 szemeszter, 160 tanóra, szemeszterenként 80 tanóra.

A képzés péntek délutánonként 13:30-tól 20:15-ig tart.

Záróvizsga részei:

  • komplex szóbeli vizsga
  • szakdolgozat védése ppt prezentáció keretében.

Az oklevél megszerzéséhez összesen 60 kredit szükséges.

Tandíj: 330.000,- Ft/szemeszter mely magában foglalja a

  • képzést
  • vizsgákat

nem foglalja magában az:

  • ajánlott irodalom költségeit
  • ismételt vizsgák költségeit

Kiegészítő információk:

  • • Az Edutus Egyetem Könyvtára kedvező, a konzultációkhoz rugalmasan alkalmazkodó időbeosztással látogatható a képzés résztvevői számára.
  • • Az itt nem szabályozott kérdésekben az Edutus Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a mérvadó.

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/862-3/2021 

 

Részletek: https://www.edutus.hu/oktatas/szakiranyu-tovabbkepzes/gyogyszeripari-menedzser/

 

További információk:

Dr. Szaniszló Gábor, felnőttképzési igazgató: szaniszlo.gabor@edutus.hu

Dr. Lakatos Péter, egyetemi docens/Associate Professor: lakatos.peter@edutus.hu  +36309702865 (szakmai kérdésekben)

 

(2022.07.11.)