A gyógyszeripar a nemzetgazdaság szempontjából megkerülhetetlen

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) alapításának 30. évfordulójára szervezett ünnepi konferenciáján Varga Mihály pénzügyminiszter a gyógyszeripar nemzetgazdasági szempontból is megkerülhetetlen szerepére hívta fel a figyelmet.

A konferencia előestéjén, egy ünnepélyes díjátadó keretében, Szijjártó Péter Pénzügyminiszter, és Dr. Greskovits Dávid, a MAGYOSZ Elnöke közösen adták át a MAGYOSZ alapítójáról elnevezett, a hazai gyógyszeripar fejlődése érdekében tett kimagasló tevékenységek elismerésére alapított díjat, a Dr. Orbán István Emlékéremet a tavalyi és az idei év díjazottjainak.

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (továbbiakban: MAGYOSZ) immáron 31 éve, 30 tagvállalatot tömörítő civil szervezetként működik. A Szövetség 2020-ban ünnepelte alapításának 30. évfordulóját, az évfordulóról azonban a pandémia okozta veszélyhelyzet miatt idén emlékeztek meg egy kétnapos rendezvénysorozat keretében. Az ünnepélyes évforduló alkalmából 2021. november 26-án harmadik alkalommal szervezték meg a magyarországi gyógyszeripar legfontosabb nyilvános szakmai rendezvényét „Értékteremtés, versenyképesség, hazai gyógyszeripar 1 évszázad / 3 évtized” címmel, ahol a szektor jelenlegi helyzete, kilátásai és legnagyobb kihívásai kerültek napirendre.

Dr. Greskovits Dávid, a MAGYOSZ elnöke megnyitó beszédében kifejtette: A gyógyszeripar nemcsak a legrégebbi iparág, de rendkívüli potenciállal is rendelkezik, zászlóshajó, Magyarország leginnovatívabb ágazata. A Szövetség gyártó tagvállalatainak mérlegadatai alapján elmondta, hogy a hazai gyógyszergyártók kereskedelmi stratégiája exportorientált, gazdasági sikereinek jelentős részét az exportbevételek adják. A hazai piaci jelenlét viszont nem csak felelősség a biztonságos gyógyszerellátás szempontjából, de lehetőség is egyben, hisz az export sikerének a szempontjából meghatározó a hazai jelenlét, mely a külpiacokra történő belépéshez nélkülözhetetlen. A koronavírus járvány okozta válság rámutatott: Magyarország számára nagy előny, hogy az országban történelme van a gyógyszergyártásnak, s így biztos lábakon áll a termelés. 2021 kihívásokkal teli év volt minden szektor és minden iparág számára, amely nemcsak a nemzetgazdaság, de hazánk biztonsága szempontjából is az események középpontjába állította a magyarországi gyógyszergyártást. Előadásában hangsúlyozta: A koronavírus-járvány megjelenése a világ szinte összes országában rávilágított az egészségügyi ellátórendszerek, és a gazdaságok sérülékenységére, ezért is kell most kiemelt figyelmet fordítani a folyamatos gyógyszerellátás érdekében a zökkenőmentes működés biztosítására.

A rendezvény díszvendégeként Varga Mihály pénzügyminiszter elmondta: a gyógyszeripar jelentősen hozzá tud járulni az ország versenyképességéhez, az ágazat válságállónak bizonyult és a gazdaság újraindításában is kulcsszerepe van. “A gyógyszeripar meg se rezdült” a járvány hatására – fogalmazott a miniszter. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a kormány tavaly döntött arról, a magyar emberek ellátásbiztonsága érdekében kiemelt forrásokat von be az egészségiparba, amelynek eredményeként a legfontosabb eszközökből és termékekből önellátóvá válhat Magyarország.

Dr. Lengyel Györgyi, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Egészséggazdaságért felelős Miniszteri Biztosa előadásában hangsúlyozta: az innovációs teljesítmény nagy hatással van az adott ország gazdasági mutatóira és versenyképességére. A K+F ráfordítások GDP-hez mért aránya pedig 1,14%-ról 1,6%-ra emelkedett.

Kenyeres Kinga, a Századvég Intézet vezérigazgatója a hazai gyógyszeriparról szóló friss tanulmány eredményeiről számolt be a rendezvény keretében. Ismertette, hogy a gyógyszergyártás ágazat így kevésbé kitett a konjunktúraciklusnak a gyógyszerek iránt támasztott stabil kereslet miatt, szemben például a járműgyártással.

Az ágazat bruttó hozzáadott értéke (GVA) folyamatosan nőtt, mely mutatója alapján az ágazat súlya a feldolgozóiparon belül az 5. legnagyobb volt 2018-ban az EU-ban. Kenyeres Kinga rámutatott arra is, hogy a gyógyszeripari ágazat közvetett hatása is nagyon jelentős: minden, az ágazatban létrejövő 1000 forint bruttó hozzáadott érték további 510 forint GVA létrejöttét indukálja a gazdaságban; valamint minden, az ágazatban foglalkoztatott 100 munkavállaló további 125 álláshely fenntartásához járul hozzá a tovagyűrűző hatásokon keresztül. A MAGYOSZ gyógyszergyártó tagvállalatainak közvetlen és közvetett hozzájárulása a nemzetgazdasági bruttó hozzáadott értékheza 663 mrd Ft-ot is meghaladta 2020-ban.

Dr. Velkey György, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese előadásában kifejtette: új finanszírozási technikákra van szükség, a jelenlegi működési finanszírozás elégtelen. A teljesítményfinanszírozás (HBCs rendszer) elhasználódott, a teljesítmény volumen korlát nem a valós szükségletekhez igazodik, és kiemelte: a kórházi adósság rendezésében egyedi megítélés és konszolidáció szükséges.

A nagy- és kisvállalati szektor is képviseltette magát a rendezvényen. A nagyvállalatok részéről Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója előadásában kiemelte: az elmúlt 15 évben az ellátás biztonságát folyamatosan biztosította a szektor, a COVID helyzetben is helyt tudtak állni, ugyanakkor a jelenlegi helyzetben (inflációs nyomás, energiaárak kérdése) elengedhetetlen a még eddigieknél is aktívabb, patrióta gazdaságpolitika megvalósítása, melynek konkrét lépéseire is tett javaslatokat.

Ásványi Tibor, a Naturland Kft. igazgatója, a MAGYOSZ KKV bizottságának elnöke felhívta a figyelmet, hogy a kisvállalatok sok szempontból nehezebb helyzetben voltak és vannak jelenleg is: az ő esetükben a külpiacokra való kijutás, az EU pályázatokon történő sikeres részvétel nehezebb, az alacsonyabb árú készítmények esetében pedig számukra még nagyobb kihívást jelent a fenntartható működés biztosítása, ezért is lenne különösen fontos szerinte a magyar készítmények penetrációjának erősítése.

Dr. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke hangsúlyozta, hogy az ország versenyképessége és az ellátásbiztonság szempontjából is kiemelt jelentősége van a hazai előállítású, OTC és közfinanszírozott gyógyszerek esetében egyaránt a teljes gyógyszerforgalomra vetített részarány növelésének. Prof. dr. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem kiemelte a vállalatok, és az egyetemeket együttműködésének szükségességét. Antalóczy Katalin, a Budapesti Gazdasági Egyetem Nemzetközi Gazdaságtan Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára egy 2021-es, a gyógyszeripari értéklánc sajátosságait vizsgáló kutatás eredményeinek bemutatása során hangsúlyozta a gyógyszeripar kiemelt szerepét, magas értékorientációval és mély nemzetközi beágyazottsággal.

Prof. dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora zárta a konferenciát. A COVID-19 pandémia tanulságai – a Semmelweis Egyetem szerepe című előadásában elmondta, hogy az egyetem már a járvány kezdetén a vírus elleni harc élére állt, munkatársak és hallgatók egyaránt részt vállaltak. A rektor kiemelte: Azt, hogy a jelenléti rendezvényekhez, korábbi szokásainkhoz visszatérhettünk, a védőoltásoknak köszönhetjük. A Semmelweis Egyetemen az elsők között indult el a COVID-19 elleni vakcináció 2020. december 26-án, és azóta is az ország egyik legnagyobb oltóközpontjaként működünk. Csak egyetemük polgárai mintegy 458 ezer ezer vakcinát adtak be eddig.

A konferencia előestéjén, egy ünnepélyes díjátadó keretében, Szijjártó Péter Külgazdasági- és külügyminiszter, és Dr. Greskovits Dávid, a MAGYOSZ Elnöke közösen adták át a MAGYOSZ alapítójáról elnevezett, a hazai gyógyszeripar fejlődése érdekében tett kimagasló tevékenységek elismerésére alapított díjat, a Dr. Orbán István Emlékéremet a tavalyi és az idei év díjazottjainak. Az érem odaítélésénél olyan tudományos, gazdasági vagy társadalmi, illetve közszolgálati tevékenység, munkásság, életmű vehető figyelembe, amely jelentős mértékben, közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult/hozzájárul a magyar gyógyszeripar mind hazai, mind nemzetközi szintéren való elismertségéhez, jó hírnevének fenntartásához, megerősítéséhez. 2021-ben a díjazottak Dr. Faigl Ferenc a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára, Prof. dr. Klebovich Imre a Semmelweis Egyetem professzora, Dr. Feller Antal a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének elnöke, Prof. dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, valamint Dr. Molnár Károlyné a MAGYOSZ korábbi igazgatóhelyettese voltak.

 

MAGYOSZ
(2021.11.29.)