Elhunyt prof. dr. Paál Tamás

Prof. dr. Paál Tamás, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet évtizedeken át volt főigazgatója, a rendszerváltozást követő első országos tiszti főgyógyszerész, a Szegedi Tudományegyetem emeritus professzora, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Etikai Kollégiumának elnöke 2021. március 27-én elhunyt. Emlékét tisztelettel őrizzük.

Paál professzor halálával a magyar gyógyszerészet és gyógyszeripar egészét érte pótolhatatlan veszteség.

A MAGYOSZ a hazai gyógyszeripar fejlődése érdekében tett kimagasló tevékenységek elismerésére 2009-ben alapított a MAGYOSZ alapító elnökének nevét viselő, dr. Orbán István emlékérmet, melyet az első évben Prof. Dr. Paál Tamásnak ítélte a Szövetség.

A díj átadására készült laudációval emlékezünk meg Prof. Dr. Paál Tamásról:

Paál Tamás professzor urat mindannyian a szakma kiválóságának tartjuk. Ő maga is gyógyszergyártó vállalatnál kezdte pályafutását, több mint 10 évet dolgozott a Chinoinban analitikusként, illetve az analitikai labor vezetőjeként.

Gyógyszerészeti és vegyészeti komplex tudása, ipari tapasztalata is hozzájárulhatott, hogy mindvégig a szigorú szakmaiság talaján állva, jó kollegiális együttműködést tudott kialakítani az ipar képviselőivel. Mint igazi tudós embert, szakmai alázat jellemzi. Elkötelezettsége – a hatóanyag megfelelőségétől, a gyógyszerkészítmény gyártásán és vizsgálatán át, a gyógyszertári munka minőségéig, a betegek szakszerű ellátásáig – emberi kvalitásaiból, széleskörű ismereteiből és hatalmas munkabírásából fakadt.

Az OGYI főigazgatójaként végzett negyed-százados tevékenysége méltó folytatása és továbbfejlesztése elődei munkásságának.  Interdiszciplináris tudása, a jogszabályok, valamint a külföldi társszervezetek gyakorlatának ismerete lehetővé teszi, hogy a folyamatokat, felmerülő problémákat a maguk komplexitásában lássa, kezelje, mindig figyelve a gyógyszerfogyasztók, a beteg emberek érdekeire. Szakmai tudását mind a hazai, mind a nemzetközi gyógyszeripar, valamint a külföldi hatóságok is elismerik és tisztelettel méltatják. Ő azon kevesek egyike, aki Európa leghosszabb ideig szolgált gyógyszerhatósági vezetője. Az általa vezetett Intézet teljesítménye nemzetközi hírnevet szerzett a magyar törzskönyvezésnek és ezen keresztül a hazai gyógyszeripar elismertségét is növelte. 

Paál Professzor Úr korát messze meghaladóan előremutató szemlélettel dolgozott és alkotott intézeti főigazgatóként. Messzemenően figyelembe vette a gyógyszergyártók, a gyógyszeripar szempontjait és érdekeit az egyre szigorúbbá váló szabályozási környezetben. Magyarország uniós csatlakozása előtt elsőként vezette be a régióban a gyógyszeripari minőségbiztosítási követelményeknek való megfelelés szabályait és feltételeit. Ez a korábbinál igényesebb, fegyelmezettebb munkát követelt a gyártóktól, ezzel egyszersmind hozzájárult a magyar gyógyszeripar versenyképességének, hazai és nemzetközi téren való elismertségének fenntartásához, megerősítéséhez.

Alapító tagja volt a kelet-európai hatóságokat tömörítő CADREAC kezdeményezésnek, mely jelentősen segítette az uniós csatlakozásra való felkészülésünket. Ennek keretében vezették be az ú.n. CADREAC MRP eljárást, amelyben a csatlakozás előtt álló államok önként vállalták az Unióban kölcsönös elismerési eljárással törzskönyvezett termékek harmonizált, valódi kölcsönös elismerésen alapuló engedélyezését. Támogató hatósági szemlélettel és pragmatizmussal segítette a magyar gyógyszeripart az EU- csatlakozást megelőző dokumentáció-felújítási kötelezettségében is.

Mindig segítőkész volt. Bármilyen problémával fordultunk hozzá, mindig a lehető legegyszerűbb megoldási javaslatot kaptuk, természetesen a jogszabályok és a betegek érdekeinek figyelembevételével.

Sokat tanultunk tőle tanfolyamokon, konzultációk során, egyéb fórumokon. Szeretnénk remélni, hogy ez a jövőben is folytatódhat.

Professzor Úr nagy súlyt fektetett és fektet a fiatal kollégák szakmai nevelésére, támogatására, mind az OGYI-n belül, mind pedig egyetemi tanárként. Tagja számos hazai és nemzetközi szakmai társaságnak, bizottságnak, színvonalas munkáját kitüntetések sorával díjazták itthon és külföldön. 

Kitüntetéseihez csatlakozzon most a MAGYOSZ „Dr. Orbán István emlékérme”, hiszen Paál Professzor Úrról bízvást elmondható, hogy főigazgatói tevékenysége mindvégig meghatározó tényezője volt gyógyszeriparunk, gyógyszerészetünk fejlődésének. Boldogok vagyunk, hogy elsőként Professzor Úrnak adományozhatjuk ezt a kitüntetést.

Az OGYÉI hivatalos közleményben emlékszik meg a kiváló szakemberről.

Emlékét tisztelettel őrizzük.