Uniós gyógyszeripari stratégia

Itt az idő, hogy a most készülő uniós gyógyszeripari stratégia az európai gyógyszergyártás érdekeit a legjobban szolgálja.

A Medicines for Europe készen áll arra, hogy megvalósítható policy javaslatokkal segítse a gyártási rugalmasságot és a betegellátást Európa-szerte – mondja Christoph Stoller elnök.

A fentiek 2020 október 7.-én hangzottak el Berlinben a Pro-Generika – Német EU-elnöksége által szervezett „Az egészséges Európáért” című rendezvényen.

A készülő EU-s gyógyszeripari stratégia egyedülálló lehetőséget biztosít, hogy megerősítse Európa szerepét a globális gyógyszergyártásában. A COVID-19 okozta válság rávilágított egy régóta fennálló problémára: a gyógyszerellátási lánc egyre merevebbé válik, Európa gyógyszergyártási részesedése egyre hanyatlik, ezáltal egyes területeken sebezhetővé válik, ami súlyos esetekben akár hiányhoz is vezethet. Ezt pedig meg kell akadályozni!

Mindenekelőtt fel kell mérni az európai gyógyszergyártás helyzetét. Iparágunknak Európa-szerte vannak gyártási kapacitásai, ahol éjjel-nappal azoknak az alapanyagoknak és késztermékeknek az előállításán dolgoznak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy otthonaink, gyógyszertáraink és kórházaink gyógyszerellátottsága biztosított legyen.

A szabadalommal már nem védett, úgynevezett generikus gyógyszerek előállítása Európában több mint 400 gyártási és 126 kutatás-fejlesztési helyszínen folyik, 190 000 embert foglalkoztatva annak érdekében, hogy kiszolgálhassuk az európai betegeket. Ezenkívül Európa továbbra is a gyógyszer-hatóanyag világszintű gyártásának mintegy 35%-át teszi ki (25% India, 33% Kína, 12% USA) . Ugyanakkor az ágazati folyamatok az idők során merevvé váltak, és az iparágunk előtt álló fenntarthatósági kihívások eredményeként a gyártás is globálissá vált.

Fontos azonban látni, hogy a gyógyszereket nem lehet más árucikkekhez hasonlítani. A globális ellátás zavarai sokkal mélyebben hatnak az emberek életére, mint más termékek esetében. Jó okunk van tehát arra, hogy támogassuk az EU készülő gyógyszerstratégiájában megjelenő törekvést, és támogassuk az ellátás biztonságát, és az európai gyógyszergyártás megerősítését célzó törekvéseket. A Medicines for Europe tagjaiként úgy látjuk, hogy ezáltal egyedülálló lehetőség kínálkozik arra, hogy kidolgozzuk azokat az időtálló megoldásokat, amelyek kézzelfogható és rendszerszintű változásokhoz vezetnek.

E cél elérése érdekében a Medicines for Europe, amely az Európában forgalmazott gyógyszerek közel 70 százalékát biztosító gyógyszergyártókat képviseli, meghatározta, hogy milyen lépésekre van szükség:

  • Először – az egészségügyi ellátórendszerek fenntarthatatlan gyakorlata, amellyel az ellátást biztosító vállalatok befektetéseire való tekintet nélkül, előnyben részesítik a legalacsonyabb költségű gyógyszereket, szemben áll az európai gyártás fenntarthatóságát és a rugalmasabb ellátási lánc létrehozását célzó törekvéssel. Ezen változtatni kell a pályáztatási politika megreformálásával és új árképzési modellek létrehozatalával, amelyek az ellátási biztonság és a gyártási rugalmasság tekintetében befektetés-ösztönző hatással bírnak, a hatóanyagoktól a késztermékekig az értéklánc teljes terjedelmében.
  • Másodszor – használjuk a digitalizáció és a telematika lehetőségeit olyan szabályozási környezet kialakításához, amely elég rugalmas ahhoz, hogy biztosítsa az információ gyors áramlását az ipar és a szabályozók között, valamint elősegítse a gyógyszerek gyors szállítását a tagállamok között a hiány kezelése érdekében;
  • Harmadszor – támogatjuk az egységes piaci szellemi tulajdonjog keretrendszerének korszerűsítését olyan intézkedések végrehajtásával, mint például a széles körű Bolar mentesség, amely kiterjed harmadik felek hatóanyag szállítóira is;
  • Végezetül – levonva a COVID 19-ből származó tanulságokat, szükségünk van egy európai szintű, és a puszta vitafórumnál hatékonyabban működő platformra, ahol a döntéshozók, a finanszírozók, a szabályozók, az ipar és a gyógyszerellátási lánc egyéb szereplői rendszeresen találkozhatnak fenntartható politikai reformok kidolgozása és végrehajtása érdekében, hogy a betegek megkaphassák a szükséges gyógyszereket.

Ha származott valami pozitívum a COVID-19 válságból, akkor az az volt, hogy felhívta a figyelmet az együttműködés erejére. A sürgető válság idején az ipar és a kormányok együtt dolgoztak a kockázatok kezelésén és a negatív hatás csökkentésén. Ezt az együttműködést nem szabad csak válsághelyzetekre korlátozni. A gyártási kapacitás további kiépítése Európában hosszú távú cél, amelyet egyetlen szereplő sem képes egyedül megvalósítani. A Medicines for Europe részéről készen állunk közreműködni egy olyan uniós gyógyszeripari stratégia kiépítésében, amely működőképes, ésszerű és hasznos az európai betegek és egészségügyi rendszerek számára.
Christoph Stoller
Elnök, Medicines for Europe (Teva)


Medicines for Europe

A Medicines for Europe a generikus, biohasonló és hozzáadott értéket képviselő gyógyszeripart képviseli Európa-szerte. Víziója a fenntartható hozzáférés biztosítása a kiváló minőségű gyógyszerekhez, amely öt alappilléren nyugszik: betegek, minőség, érték, fenntarthatóság és partnerség. Tagjai 190 000 embert alkalmaznak több mint 400 európai gyártási és 126 K + F telephelyen, és forgalmuk 17% -át befektetik K + F beruházásokba. A Medicines for Europe tagvállalatai Európa-szerte dolgoznak a gyógyszerekhez való hozzájutás és az egészségügyi feltételek javításán. Kulcsfontosságú szerepet töltenek be a fenntartható európai egészségügyi rendszerek létrehozásában azáltal, hogy továbbra is magas színvonalú, hatékony generikus gyógyszereket kínálnak, ugyanakkor új biohasonló gyógyszerek létrehozása terén is innovációt folytatnak, és hozzáadott értéket képviselő gyógyszereket hoznak forgalomba, amelyek jobb egészségügyi eredményeket, hatékonyabb és/vagy biztonságosabb kórházi környezetet teremtenek a betegek számára. További információért kérjük, kövessen minket a www.medicinesforeurope.com és a Twitter @medicinesforEU címen.