DDRS 2020 Nemzetközi Gyógyszerkutatási Konferencia

A Semmelweis Egyetem 250 éves jubileumi tudományos rendezvényei között kiemelt helyet foglal el a 2020. március 17-19. között Budapesten, a Margitszigeten megrendezésre kerülő DDRS 2020 Nemzetközi Gyógyszerkutatási Konferencia.

Az Európában egyedülálló nemzetközi konferencián a gyógyszerkutatásban, gyógyszerfejlesztésben résztvevő összes partner képviselteti magát: a gyógyszeripari szakemberek mellett a kutatóhelyek, egyetemek kutatói, valamint a gyógyszerügyi szabályozás (gyógyszerfelügyelet) hazai, európai, amerikai, ausztráliai felsővezetői vesznek részt meghívott előadóként.

 

A neves külföldi előadókkal fémjelzett nemzetközi konferencia céljául tűztük ki a gyógyszeripar, az akadémiai kutatás és a szabályozó hatóságok közötti párbeszéd eredményességének javítását a legmagasabb szintű K+F tevékenység megtartása érdekében. A gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök kutatása-fejlesztése szempontjából is elengedhetetlen a szabályozási környezet elvárásainak pontos ismerete és az azoknak való megfelelés. Jelen rendezvény felvonultatja a világszerte elismert hatóságok (EMA, FDA, WHO) jeles képviselőit, akik a biológiai és nembiológiai komplex vegyületek, gyógyszer- és orvostechnikaieszköz-kombinációk szabályozási kérdéseiről, a bio- és nanotechnológiai kutatások, a vakcinák új irányairól nyújtanak áttekintést. Külön szekció foglalkozik a korszerű bioanalitikai módszerek, a bioekvivalencia, a bioszimiláris gyógyszerek, az kioldódás, a farmakovigilancia és a betegközpontú gyógyszerfejlesztés aktuális in vitrokérdéseivel.

 

Többek között a Semmelweis Egyetem különböző gyógyszerészeti szakterületein kutató nemzetközi hírű díszdoktorai (Doctor Honoris Causa), továbbá amerikai és európai gyógyszerésztudományi társaságok elnökei (AAPS, EUFEPS), a Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetség (FIP) elnöke, valamint a WHO főigazgató-helyettese is plenáris előadást fog tartani.

 

Európa ez évi legjelentősebb gyógyszerkutatási konferenciáját szervezzük 11 legkorszerűbb témakörben, ahová 5 kontinens 45-50 országából várjuk a résztvevőket.

 

A hazai gyógyszerfejlesztés versenyképességének megtartása érdekében a rendezvény további célja a földrészek közötti gyógyszer-engedélyezési eljárások harmonizációjának elősegítése, és a hatósági szabályozás különbözőségének megismertetése, amely jelentősen hozzájárul a gyógyszeripari export növeléséhez.

 

Az akkreditált Konferencián való részvétel orvosoknak és gyógyszerészeknek 40 továbbképzési pont szerzésével jár, mellyel szeretnénk arra motiválni a gyakorló szakembereket, hogy jöjjenek, és ismerjék meg a legújabb kutatási eredményeket, valamint a legfrissebb szabályozási környezetet.

 

A Konferencia hivatalos nyelve az angol. A tematikusan 12 szekcióra osztott 3 napos program során közel 35 keynote és plenáris előadás hangzik el, amelyek mellett poszterprezentációkra is lehetőség nyílik. A délelőtti és délutáni szekciókat követően, két moderátor segítségével az előadók, a felkért hozzászólók és a hallgatóság között interaktív „Panel Discussion” teremt semleges platformot a mindennapi gyógyszerkutatási és regisztrációs kérdések megválaszolására. Mindez elősegíti a gyakorló orvosok és agyógyszerészek új terápiás ismereteit is. A tudományos rendezvényen a szakterület hazai és nemzetközi kiállítói és CRO-i is jelen lesznek.

 

A Konferencia honlapja tájékoztatást nyújt a regisztrációról és a részletes programról:
www.ddrs2020.hu
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Szervezőbizottság.
Prof. Klebovich Imre
A DDRS 2020 Konferencia Szervezőbizottságának elnöke
klebovich.imre@pharma.semmelweis-univ.hu