Magyar Gyógyszerészi Kamara szerializációval kapcsolatos tájékoztatása

Egy tegnapi sajtótájékoztatóval kapcsolatban megjelent félreérthető interpretáció miatt Bogsch Erik Richter Gedeon Nyrt. elnöke a cég szerializációval kapcsolatos álláspontját személyes egyeztetés keretei között és írásban is az alábbiakban összegezte.

„A Richter Gedeon Nyrt. már jóval az idén februártól működő egyedi gyógyszerazonosítási rendszer bevezetése előtt jelezte a kormányzati és iparági szereplők felé, hogy a rendszer felépítése és hatékony működtetése feltehetően komoly problémákat, terheket fog jelenteni valamennyi gyógyszerpiaci szereplő, így a gyártók, nagykereskedők és a patikák számára is. Az is jól látható, hogy mindez egyáltalán nem hazai jelenség. Az a tény, hogy mindezek ellenére az elmúlt egy hétben a magyarországi tranzakciók száma elérte a 3,7 milliót, és európai viszonylatban a 4. helyen állunka rendszer bevezetését tekintve, a patikák és a patikusok rendkívüli helytállásának nagymértékben köszönhető.

 

A Richter Gedeon Nyrt. álláspontja szerint semmiképpen sem a hazai patikák nem megfelelő felkészültségéből  fakadnak  a  gondok,  azokat  elsősorban  a  rendszer  bonyolultsága magyarázza. Valamennyi hazai gyógyszerpiaciszereplő, közöttük a kiemelt szereppel bíró patikák  és  patikusok  is  elkötelezettek  annak  érdekében,  hogy  kijavítva  a  jelenlegi „gyermekbetegségeit”,  az  azonosítási  rendszer  a  jelenlegi  szintnél  is  hatékonyabban működhessen hazánkban.Ennek megfelelően bármilyen további szigorítás beláthatatlan következményekkel járna az ellátás biztonsága szempontjából.

 

”Bogsch Erik elnök úr és a Richter Gedeon Nyrt. álláspontjához kapcsolódóan fontosnak tartom egyértelműsíteni, hogy

 

- az uniós jogalkotók által előírt szerializáció hazai indokoltságával, módszertanával és bevezetésének körülményeivel kapcsolatban a Kamara képviseletében kezdet kezdetétől folyamatosan súlyos aggályokat fogalmaztunk meg, amelyeket a hazai döntéshozókkal való  egyeztetéseken  konzekvensen  képviseltük.  A  rendszerkorrekciójára  vonatkozó javaslatainkat továbbra is fenntartjuk;

 

- a február 9-i határidejű bevezetést megelőző napokban a rendszer „puha” bevezetését kezdeményeztük az illetékes hatóság vezetőinél a gyógyszerellátás folyamatosságának elsődlegességére tekintettel és a fals hamis riasztások várhatóan magas aránya miatt, továbbá a gyógyszerellátásba vetett társadalmi bizalom megőrzése érdekében azzal, hogy  a  gyógyszertárak  jogszabály  által  előírt  határidőre  történő  bejelentkezésének kötelezettségét elismertük.Ezt a hatóság vezetői messzemenően akceptálták, amit ez úton is köszönök, és a gyógyszertárak is teljesítették a jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettségüket;

 

- az  egészségpolitika  felső  vezetői  felé már  korábban  is jeleztük,  hogy  a Kamara  a gyógyszertárakkal szembeni bármilyen további „szigorítást” csak  abban  az  esetben  tud támogatni, ha a téves riasztások aránya legalább egy ezrelék alá csökken és az EESZT-vel kapcsolatos működési zavarokat sikerül teljes körűen felszámolni;

 

- mindezekkel  együtt  a  Kamara  elkötelezett,  hogy  a  legális  gyógyszer-forgalmazási csatornák  hamisítás-mentességét  továbbra  is  biztosítani  lehessen,  különösen  annak érdekében,  hogy  az  energiát  és  a  figyelmet  a  nem  legális  gyógyszer-forgalmazási csatornák felszámolására lehessen fordítani.

 

A szerializációval kapcsolatos kérdésekben a MAGYOSZ-szal (és ezen belül a Richter Gedeon Nyrt.-vel) a Kamara együttműködése folyamatos.

 

Budapest, 2019. augusztus 8.

 

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK