Útjára indult a gyógyszertári adherencia-program

A XVI. Országos Patikanap központi megnyitójára június 12-én a kecskeméti Pajzs Patikában került sor, amikor is útjára indult a „Komplex gyógyszertári adherencia-fejlesztő program”.

A 2004. június 4-én lezajlott I. Patikanap sikere után, az elmúlt tizenöt év során e napok jelentősége folyamatosan növekedett és célkitűzéseik is folyamatos fejlődésen mentek keresztül. A gyógyszertárak által nyújtható szolgáltatások bemutatása és megismertetése mellett új, szakmailag indokolt törekvések is megjelentek. A Patikanaphoz kapcsolódóan indul el minden évben az a szakmai program is, amely az azt követő hónapokban a gyógyszerészek népegészségügyi aktivitásának fókuszába kerül. Az idei téma a „Komplex gyógyszertári adherencia-fejlesztő program” indítása. A program célja a betegek gyógyszerhasználati együttműködésének erősítése.

A június 12-i, a kecskeméti Pajzs Patikában tartott ünnepélyes központi megnyitón a szervező Kamara vezetői mellett megjelentek a szakmai társszervezetek (MGYT, MAGYOSZ, Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége) mellett az OGYÉI vezetői, Kecskemét és Bács-Kiskun megye politikai vezetői, valamint az orvosi és szakdolgozói társszervezetek, továbbá a betegszervezetek vezető képviselői is.

 

Az összejövetel dr. Fang Simon, az MGYK Bács-Kiskun Megyei Szervezete elnöke köszöntő szavaival vette kezdetét, aki egyben a moderátor szerepét is betöltötte. Elsőként a házigazda, Ponicsán Imréné dr. személyi jogos gyógyszerész mondott köszöntő beszédet, aki örömének adott hangot, hogy a megnyitónak a Pajzs Patika adhat otthont.  Ezt követően röviden összefoglalta a jogelőd nélküli gyógyszertárként, családi vállalkozás keretei között létesített gyógyszertár immáron 29 éves történetét, kiemelve a szakemberképzésben is betöltött szerepüket. Mint mondta, kiváló, jól együttműködő csapat alakult ki a munkatársakból, és egyúttal köszöntött minden kollégát, akik ezen a napon is a tára mögött állnak.

 

Dr. Fang Simon személy szerint is komoly megtiszteltetésként említette beszédében, hogy az országos rendezvényre a megyei kamara közreműködésével Kecskeméten kerülhetett sor. A továbbiakban a helyes gyógyszerhasználatról, az adherencia fontosságáról ejtett szót, ugyanis az interneten számos információ kering, a betegek nehezen tudnak kiigazodni köztük, így egyre inkább szükség van a gyógyszerészek tudására és a személyes konzultációra. Ezt követően röviden bemutatta a megye gyógyszerellátását.

 

„A Kormány elkötelezett a tekintetben, hogy a magyar patikák a magyar gyógyszerészek kezében maradjanak” – tolmácsolta dr. Hankó Zoltán, az MGYK elnöke Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott írásos szavait. (Parlamenti nap lévén ugyanis Nyitrai Zsolt – és a térség országgyűlési képviselői – személyesen nem tudtak részt venni a megnyitón.) A köszöntő levélben a miniszterelnöki megbízott hangsúlyozta, hogy továbbra is elkötelezettek a gyógyszerészek mellett, közös eredménynek tekintik, hogy kivezették a szakmát a liberalizáció okozta károkból. Kiemelte a Kamara és Kormány közti együttműködés jelentőségét.

 

Ezt követően dr. Hankó dr. Csányi Péter, az EMMI helyettes államtitkárának üdvözlő szavait ismertette, aki hivatalos elfoglaltsága miatt csak a megnyitót követő konferencián tudott részt venni.

 

Dr. Raffay Bálint, az OGYÉI főigazgató-helyettese mondandóját az MGYK és az OGYÉI közti viszony rendezésével kezdte, ezt írásban is rögzítették. A továbbiakban a Belső Minőségügyi Kézikönyvet méltatta, amely lektorálásában részt vett a hatóság. „Minden szempontból elfogadható kézikönyv született, ami nagyon hasznos lesz az ellenőrzések során is” – emelte ki. A magyar betegek biztonságos gyógyszerellátása közös érdekünk – folytatta. Szólt a szerializációról is, ami nagy kihívás, de dicséretes erőfeszítések történtek ez ügyben. Végezetül kiemelte, hogy a patikák, a Kamara és hatóság együttműködése csak nyerteseket eredményez.

 

Prof. dr. Szökő Éva, az MGYT elnöke a biztonságos gyógyszerhasználat fontosságát, az adherencia növelését hangsúlyozta. Ez a harmadik alkalom, hogy az MGYT is részt vesz a patikanapi programban – hívta fel a figyelmet az együttműködésre. A lakosság felé való nyitásról, annak fontosságáról is szólt – nemcsak az idősebbek, de a fiatalok, sőt a gyerekek felé is szükséges ez, hogy betekintést nyerjenek a gyógyszerészet sokrétűségébe, szépségébe.

 

Dr. Kovács Gábor, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója az orvostársadalom nevében is köszöntötte a részvevőket. Miután megosztott néhány adatot a légzőszervi betegségekkel kapcsolatban, felhívta a figyelmet annak a nagyszámú találkozásnak a fontosságára, ami a betegek és a gyógyszerészek között történik nap mint nap. A terápiás hűség megvalósítása érdekében elengedhetetlen a partneri kapcsolat kialakítása, a gyógyszerészeknek hatalmas szerepük van ebben. Ezt követően kitért az MGYK és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság közötti együttműködési megállapodásra, a betegek érdekében indított közös adherencia-programra.

 

 

Kecskemét polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia köszöntötte ezt követően a részvevőket és egyben tolmácsolta a térség országgyűlési képviselőinek üdvözletét, akik az említett parlamenti nap miatt nem tudtak jelen lenni a rendezvényen. A polgármester asszony felhívta a figyelmet azokra az önkormányzat előtt lévő egészségfejlesztéssel kapcsolatos koncepciókra, amelyek kidolgozása még folyamatban van. „Ezek átfedik a mai nap témáját” – mondta. Számos közös pont található a gyógyszerészek és az önkormányzat egészségfejlesztéssel kapcsolatos gondjai, feladati, céljai között – emelte ki. Fontos, hogy közösen találjanak választ a gondokra, és együtt feleljenek meg az új kihívásoknak.

 

 

Dr. Illés Zsuzsa, a MAGYOSZ igazgatója is köszöntötte a megnyitó részvevőit. „A MAGYOSZ sikerének a kulcsa a gyógyszerészek kezében van” – e szavakkal is kifejezésre juttatta a gyógyszerészek áldozatos munkája iránti megbecsülését. Megköszönte az eddigi közös munkát, aminek eredménye, hogy a gyógyszeripar a nemzetgazdaság egyik legjelentősebb ágazatává vált. Üdvözölte a most induló adherencia-programot, mint mondta, „szükség van egy hídra a MAGYOSZ és a betegek között”. Kitért a Kamarával való együttműködésre, hangsúlyozva a szerializációval kapcsolatos, európai szinten is kiemelkedő munkát.

 

„Szorosan együtt dolgozunk a mindennapokban” – dr. Feller Antal, a Gyógyszer-Nagykereskedők Szövetsége alelnöke, a Hungaropharma Zrt. vezérigazgatója következett ez után. A közös munka eredménye, hogy hamis gyógyszer a zárt forgalmazási láncban nem került forgalomba. Mint mondta, rengeteg feladat áll előttünk, az információ özönben nehezen tájékozódnak a betegek, itt van nagy szerepe a gyógyszerészeknek, és ebben a Hungaropharma minden segítséget megad.

 

Végezetül dr. Hankó Zoltán mondott köszönetet a házigazda patikának, a megyei kamarának, a kollégának és a vendégeknek. Mint elmondta, az eddigi tizenhat Patikanap közül személy szerint is ezt tartja a legfontosabbnak. Míg korábban, a rendezvénysorozat indulásakor a gyógyszerészek a társadalom figyelmét szerették volna felkelteni, a strukturális rendszerváltás idején a többségi gyógyszerészi tulajdon megteremtése volt a legfőbb hívó szó. De nemcsak ez volt a cél, hanem az is, hogy a gyógyszerészek a szakmai lelkiismeretüknek megfelelően végezhessék munkájukat. Ennek ma már megvannak a feltételei Most a szakmai rendszerváltás kiteljesítése a fő feladat.– ennek pedig a hívószava az adherencia-fejlesztés lehet. Ezt követően bejelentette a „Komplex gyógyszertári adherencia-fejlesztő program” indulását, aminek a sikere nemcsak azon múlik, hogy a gyógyszerészek megfelelően végzik-e a feladataikat, hanem azon is, hogy erre lesz-e a társadalom részéről valódi igény.

 

A megnyitót az adherencia program indításával foglalkozó konferencia követte, amelyre a Pajzs patika szomszédságában lévő Szentgyörgyi-Albert Egészségügyi Szakközépiskolában került sor. Erről a későbbiekben számolunk be.

 

A Pajzs Patika előtt egész nap lehetőségük nyílt az érdeklődőknek a „Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja” szűrőkamionjában több, az egészséggel kapcsolatos paraméter ellenőrzésére.

 

Forrás: mgyk.gyh
Fotó: dr. Nagy Vilmos


Dr. Fang Simon és Ponicsán Imréné dr.

 

Prof. dr. Szökő  Éva, dr. Hankó Zoltán, dr. Raffay Bálint
 

Dr. Kovács Gábor

Szemereyné Pataki Klaudia

Dr. Illés Zsuzsa

Dr. Feller Antal