MAGYOSZ Közgyűlés

Elnököt választott a hazai gyógyszergyártó szövetség – Másodszor is bizalmat kapott, újabb 3 évig Dr. Greskovits Dávid vezeti a MAGYOSZ-t.

2019. május 13. Budapest – A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) újabb 3 évre elnökének választotta meg Dr. Greskovits Dávidot. A szervezet 2019. május 10-én megtartott éves rendes közgyűlésén az elnökválasztás mellett Dr. Hodász Istvánt, az EGIS Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatóját választották Alelnöknek, két korábbi alelnököt pedig megerősítettek pozíciójukban. Átadták a szervezet alapítójáról, Dr. Orbán Istvánról elnevezett emlékérmet is, melyet az idei évben hárman kaptak meg a magyar gyógyszeriparral összefüggő, kiemelt tevékenységük elismeréseként.

 


Dr. Greskovits Dávid és Dr. Illés ZsuzsannaA 34 tagvállalatot tömörítő szervezet elnöki pozícióját 2017-től kezdve tölti be Dr. Greskovits Dávid. Ebben az időszakban került bevezetésre sikeresen – noha továbbra is komoly terhet róva a hazai vállalatokra – az egyedi gyógyszer-azonosítási rendszer Magyarországon is. A megvalósításban a MAGYOSZ szakembereire is komolyan kivették a részüket: a kritikus bevezetési időszakban például a HUMVO Nonprofit Zrt. elnökét is a MAGYOSZ delegálta. Emellett az elmúlt évben ismét elkészült a gyógyszeripar nemzet- és külgazdasági jelentőségét ismertető mély elemzés, mely bemutatja, hogy a magyar gyógyszergyártás rendkívüli potenciállal rendelkezik, valamint felhívja a figyelmet az ágazat tudatos fejlesztésének és támogatásának fontosságára, mely tovább javítaná a magyar gazdaság teljesítményét.

 

A szervezet mostani közgyűlésén, elismerve az elnök és az elnökség elmúlt években végzett hatékony munkáját – melynek segítségével tavaly például már az évi 1000 milliárd forintos kibocsátást is meghaladta a szektor – újabb 3 évre bizalmat kapott a MAGYOSZ vezetése. Az elnökségi tagok közül újra megválasztották alelnöknek Major Ferencet, a BÉRES Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatóját és Dr. Tajthy Judithot, a Fresenius Kabi Hungary Kft. ügyvezető igazgatóját. Mellettük Dr. Hodász Istvánt, az EGIS Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatóját is alelnöknek választották.

 

Dr. Greskovits Dávid köszöntő beszédében hangsúlyozta: „Komoly megtiszteltetés hazánk egyik legfontosabb iparágában tevékenykedő, legnagyobb érdekvédelmi szervezet vezetőjének lenni. Az, hogy másodszor is megtiszteltek bizalmukkal a tagvállalatok, nem csak őszinte örömmel tölt el, de azt gondolom, bizonyítja is egyúttal, hogy jó úton járunk. Iparágunk a külgazdasági növekedés egyik motorja, a szektor K+F költése is kimagasló és az egy főre jutó teljesítményt elemezve is az ágazati rangsorok élén vagyunk. Ugyanakkor több olyan kérdés is van előttünk, melyek megnyugtató rendezése tovább javíthatja a gyógyszeripar és ezzel Magyarország versenyképességét is, így tehát nem dőlhetünk hátra, a feladatok adottak előttünk.”
 

Dr. Greskovits Dávid

 

A MAGYOSZ 2019-2022 időszakára megválasztott elnöksége:
1. Ásványi Tibor (Naturland Magyarország Termelő és Kereskedelmi Kft. – ügyvezető igazgató)
2. Bogsch Eriket (Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. - elnök)
3. Dr. Hodász István (Egis Gyógyszergyár Zrt. - vezérigazgató)
4. Dr. Greskovits Dávid (MEDITOP Gyógyszeripari Kft. – ügyvezető igazgató)
5. Katona Beatrix (NUMIL Hungary Tápszerkereskedelmi Kft. – ügyvezető igazgató)
6. Major Ferenc (Béres Gyógyszergyár Zrt. - vezérigazgató)
7.Nemes József (ExtractumPharma Gyógyszergyártó, Forgalmazó és Szaktanácsadó Zrt. - vezérigazgató)
8. Pallos József Péter (PannonPharma Gyógyszergyártó Kft. ügyvezető igazgató)
9. Szörényi Bea (Sanofi-Aventis Zrt. - vezérigazgató)
10. Dr. Tajthy Éva Judith (FRESENIUS KABI HUNGARY Kft. ügyvezető igazgató)

 

A Szövetség napirendi pontjaként szavazást tartott a Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexéhez kapcsolódóan a Kommunikációs Etikai Bizottság MAGYOSZ által delegálandó tagjainak megválasztásáról.

 

A Közgyűlés a Bizottság zavartalan működését, kontinuitását biztosítandó, továbbra is olyan szakembereket delegál a KEB-be, akik korábban már részt vettek a szervezet munkájában. A MAGYOSZ 2020. június 30-ig terjedő határozott időtartamra az alábbi személyeket delegálja a

 

Bizottságba:
1.  Dr. Szuhaj György (EGIS)
2.  Dr. Kónya Csaba (BÉRES)
3.  Kassainé dr. Tánczos Rózsa (RICHTER)
4.  Dr. Szilágyi Attila (MEDITOP)

 

A MAGYOSZ belső szabályai alapján alternatet is választott a Tagság: Gulyás-Perisic Helga (TEVA) a jövőben alternate KEB tag.

 

A Közgyűlés a 2021. évi Rendes Közgyűlés időpontjáig terjedő időtartamra Vándor Balázst, az EGIS Gyógyszergyár Zrt. főkönyvelőjét megválasztotta a Szövetség Felügyelőbizottság tagjává.

 

A Közgyűlésen a személyi döntéseken túl, immáron 11. alkalommal átadták a Dr. Orbán Istvánról elnevezett emlékérmeket is. A MAGYOSZ több, mint egy évtizede alapított emlékérmet a hazai gyógyszeripar fejlődése érdekében tett kimagasló tevékenységek elismerésére. A 2009-től életre hívott emlékérem Dr. Orbán István, a MAGYOSZ alapító elnökének nevét viseli, az idei évben pedig hárman is megkapták a díjat.

 

Az első díjazott, Dr. Béres József, aki 19 éve tölti be a BÉRES Gyógyszergyár Zrt. elnöki posztját. Munkásságát mélyen meghatározza a tudományosság és a megkérdőjelezhetetlen minőség, elkötelezett szolgálója a magyar márkák és hungarikumok felemelkedésének. 1989-ben édesapját támogatandó, a rendszerváltást követően elsők között megalakuló Béres Részvénytársaságban kezdett dolgozni. A Béres Csepp gyártására és forgalmazására szerveződött társaság tudományos igazgatójaként aktív szerepet játszott a vállalat elindításában, majd felépítésében. Ezt a munkát ismerte el a MAGYOSZ az emlékérem odaítélésével.

 


Dr. Greskovits Dávid és Dr. Béres József

 

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke szintén elnyerte az emlékérmet. A szakember életét meghatározza a családi és tanárai neveltetéséből eredő nemzeti és keresztény értékrend szerint gondolkodásmód. Munkájában fáradhatatlanul és elkötelezetten szolgálja a hazai gyógyszerészet fejlődését, és nemcsak a gyógyszerészet szakmapolitikai formálásában vesz részt a Kamara elnökeként, hanem aktívan vállal szerepet a gyógyszerészek graduális és posztgraduális oktatásában is. A hazai gyógyszerészeti szakmai újságírás elmúlt évtizedeinek meghatározó szakembere, jelenleg is felelős szerkesztője a Gyógyszerészet szakmai folyóiratnak.

 

Az idei évben posztumusz emlékérmet is kiosztott a szövetség, melyet Dr. Répási János okleveles vegyészmérnök, a kémiai tudomány kandidátusa, címzetes egyetemi docens, az Alkaloida Vegyészeti Gyár, majd a TEVA Gyógyszergyár korábbi Minőségirányítási igazgatója kapott. A hazai gyógyszergyári minőségbiztosítás alapjainak megszilárdítójaként nem csak saját szakmai tudását fejlesztette folyamatosan, hanem tudását és minőségszemléletét átadva segítette a hazai kollégáit is. Ezzel a tevékenységével hozzájárult ahhoz, hogy a magyar gyógyszeripar évszázados tradíciói világszínvonalon tudjanak érvényesülni hazánkban és nemzetközi szinten egyaránt.

 


Dr. Répásiné Veres Ágota