MAGYOSZ – Portfolio Gyógyszeripar 2018 Konferencia

A gyógyszerészek világnapján, 2018. szeptember 25-én rendezte meg a hazai gyógyszergyártókat tömörítő Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) szakmai konferenciáját MAGYOSZ-Portfolio Gyógyszeripar 2018 címmel.

A konferenciát Dr. Greskovits Dávid, a MAGYOSZ Elnöke nyitotta meg, külön is köszöntötte ezen ünnepnap alkalmából a gyógyszerészeket, felhívva a figyelmet a gyógyszerészeti tudományok és hivatás sokoldalúságára és a szakmában dolgozók munkájának fontosságára.

Dr. Greskovits Dávid nyitóbeszédében elmondta, hogy második alkalommal szervezték meg a konferenciát, annak érdekében, hogy egy őszinte, nyílt fórumon beszélgethessenek az érintettek a komoly hozzáadott értéket képviselő, több, mint százéves hazai gyógyszeriparról, az előtte álló kihívásokról, jövőjéről, a következő száz évben betöltendő szerepének megalapozásáról.


Dr. Greskovits Dávid - Elnök, MAGYOSZ 

A nyitóbeszédet követően Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott üdvözölte a jelenlévőket. Beszédében köszönetet mondott a gyógyszeripar képviselőinek a 40 ezer foglalkoztatottért, a tisztességes adófizetésért és a társadalmi felelősségvállalásukért. Arra is emlékeztetett, hogy Orbán Viktor épp ezen a napon mond ünnepi beszédet a Béres Gyógyszergyár szolnoki gyárában történt beruházás avatásán.


Nyitrai Zsolt - kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott, Miniszterelnöki Kabinetiroda

Dr. Lengyel Györgyi, az Innovációs és Technológiai Minisztérium egészségipar fejlesztéséért felelős felkért miniszteri biztosa előadásában kitért arra, hogy a minisztérium kiemelt prioritásként kezeli a gyógyszeripar helyzetét támogató startégiát, melyben a MAGYOSZ javaslatait is megjelenítik. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium négy iparágra akar építeni, az építésgazdaságra, az egészségiparra, az élelmiszeriparra, és a kreatív iparra - jelezte Dr. Lengyel Györgyi, a tárca felkért miniszteri biztosa.


Dr. Lengyel Györgyi -  egészségipar fejlesztéséért felelős felkért miniszteri biztos, Innovációs és Technológiai Minisztérium

Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államtitkára előadásában rámutatott, hogy a hosszabb távú növekedés alapvetően a termelékenység javításától függ, valamint attól, hogy lesz-e munkaerő, amely a gazdaság igényeit kiszolgálja. Az államtitkár rámutatott, hogy a szakemberhiány népegészségügyi okokkal is összefügg. Az államtitkár bemutatta, hogy 2009 és 2016 között Magyarországon bővült a második legnagyobb mértékben az OECD országok között az egy főre jutó egészségügyi kiadások reálértéke. A szakember szerint a gazdaság versenyképessége és a munkaerő egészségi állapota között hosszabb távon nem lehet lényeges színvonalbeli különbség, ez azonban jelenleg nem áll fenn. A lehetséges előrelépések között említette az egészséges életmód erősítését, a prevenciót és a szűrések fontosságát.


Banai Péter Benő - államháztartásért felelős államtitkár, Pénzügyminisztérium

Joó István, exportnövelésért felelős helyettes államtitkár levélben fejezte ki elismerését e kimagasló eredményeket felmutató iparág felé, az ágazat 12%-os termelési érték növekedésért, a 17%-os foglalkoztatás-növekedésért, valamint az iparág külgazdasági húzóágazati szerepéért. A KKM képviselője ismét kihangsúlyozta, hogy a gyógyszeripar gazdasági teljesítménye jelentős mértékben hozzájárul az ország 4%-os növekedési pályájának fenntartásához, valamint a múltbeli és a jövőbeli külgazdasági növekedéshez. Levelében arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a KKM-ben egy olyan külgazdasági stratégián dolgozik, amelynek egyik fókuszágazata az egészséggazdaság, azon belül pedig a gyógyszeripar lesz. A stratégia kiemelt célja az, hogy segítsen az ágazat elé háruló (adminisztratív, szabályozási, engedélyezési) akadályok leküzdésében, versenyképességének megőrzésében, exportjának és beruházásainak elősegítésében.

Prof. Dr. Csath Magdolna, a Versenyképességi Tanács tagja, a NKE kutatóprofesszora felhívta a figyelmet, hogy a versenyképességi mutatók alapján látszik a fejlődés, de annak dinamikája még nem megfelelő. Magyarország az európai országokban e szempontból a mérsékelt innovátori körhöz tartozik, melynek egyik oka, hogy 2012 óta nem volt jelentős előrelépés. Kitörési pontként az innovatív cégek körének bővülését, a folyamat-, szervezet, ill. marketing innováció területén történő fejlesztést javasolta. A gyógyszeripar jelentősége abban áll, hogy adott a versenyképesség szempontjából kiemelkedően fontos hosszú értéklánc.


Tóth Kata - konferencia projektvezető, Portfolio, Banai Péter Benő - államháztartásért felelős államtitkár, Pénzügyminisztérium, Prof. Dr. Csath Magdolna - Versenyképességi Tanács Tagja, az NKE Kutatóprofesszora

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője bemutatta a magyarországi gyógyszergyártók gazdasági lábnyomát. Előadásában kifejtette, hogy a kibocsátás alapján abszolút értékben a gazdaság zászlóshajója a járműipar, de az egy foglalkoztatott eső értéket vizsgálva a gyógyszeripar a legeredményesebb.

Bogsch Erik, a Richter elnöke előadásában az értéklánc teljes folyamatát lefedő (kutatás-gyártás-értékesítés) hazai gyógyszeripar kihívásait mutatta be. A folyamatosan emelkedő költségek mellett a szerializációval összefüggő beruházás magyar gyártókra eső terheire hívta fel a figyelmet, mely hosszabb távon a versenyképességük romlásához vezet. Külön kiemelte, hogy a generikus cégeket és a KKV vállalatokat a szerializációs terhek arányaiban jobban sújtanak, mint a magasabb árfekvésű temékeket gyártó innovatív cégeket.


Bogsch Erik - elnök, Richter Gedeon Nyrt.

Adrian Van den Hoven, a Medicines For Europe igazgatója a gyógyszeripari szabadalmak védettségét biztosító jelenlegi szabályok európai gyártókra gyakorolt negatív hatásait mutatta be, felhívva a szakértők figyelmét az ún. SPC gyártási mentesség által kínált lehetőségre, mely az európai, és így a magyar gyártók kitörési pontja lehet.


Adrian Van den Hoven - igazgató, Medicines For Europe, Grzegorz Rychwalski - alelnök, PZPPF,  MUDr. Vojtěch Mészáros - elnökségi Tag, ČAFF,  Dr. Greskovits Dávid - elnök, MAGYOSZ, Csiki Gergely - lapigazgató, Portfolio 

A szekcióban a lengyel szövetséget képviselő Grzegorz Rychwalski, valamint a cseh szövetség előadója MUDr. Vojtěch Mészáros mutatta be a szektor legfőbb kihívásait. A lengyel előadó ismertette a lengyel kormánnyal kidolgozott javaslatot, melynek bevezetése esetén a gyártók nemzetgazdasági hozzájárulását is értékelhetik a készítmények befogadása során.


 

A kerekasztal beszélgetés során az egyes országok képviselői hasonló problémákról számoltak be, megerősítve, hogy a szerializáció minden ország gyártóit jelentős mértékben megterhelik.