GYÓGYSZERÉSZDOKTOR-AVATÁS A SEMMELWEIS EGYETEMEN

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán sikeres záróvizsgát tett gyógyszerészjelöltek avatása alkalmából tartott ünnepi szenátusi ülésre 2018. július 7-én délelőtt Budapesten a zsúfolásig megtelt Madách Színházban került sor.

Az ünnepség - hagyományosan - a "Gaudeamus igitur..." hangjaira az elnökség színpadra vonulásával indult, majd a Himnusz eléneklésével kezdődött.

 

A Semmelweis Egyetem Szenátusának nyilvános ünnepi ülését Hankó Balázs rektorhelyettes nyitotta meg és köszöntötte prof. Surján Pétert az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának dékánját, prof. Zelkó Románát a Gyógyszerésztudományi Kar dékánját, Gaál Pétert az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánját, a társkarokat képviselő dékánhelyettes asszonyokat és urakat, Antal Istvánt a Gyógyszerésztudományi Kar dékán helyettesét, a szenátus tagjait, prof Sótonyi Péter rector emeritust, a Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsának tagjait, Zalai Károlyt a Magyar Gyógyszerészi Kamara főtitkárát és prof Szökő Évát a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnökét, valamennyi jelenlévő oktatót, a Semmelweis. Egyetem Oktató Gyógyszerésze, valamint Társult Oktatója címmel kitüntetendő kollégákat, az avatásra váró gyógyszerészjelölteket, a szülőket, hozzátartozókat és minden kedves vendéget.

 

Oktató gyógyszerész címek adományozása

 

Az ünnepi szenátusi ülés első napirendi pontja: "A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Oktató Gyógyszerésze" cím adományozásáról szóló oklevelek átadása volt. Prof. Zelkó Romána tájékoztatott, hogy a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának javaslatára az Egyetemi Tanács határozatba foglalta, hogy azon oktató gyógyszerészek munkásságát, akik hosszabb ideje részi vesznek a gyógyszérészhallgátok nyári és záróvizsgás gyakorlati képzésében, záróvizsgára való felkészítésében, az oktatást magas színvonalon, eredményesen végzik, a szakmai önképzésben rendszeresen és eredményesen részt vesznek, kitüntető oklevéllel ismeri el. A kitüntetett a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Oktató Gyógyszerésze cím viselésére jogosult. Idén a kitüntető címeket Csongrádi Balázs, Dénes Margit, Greskovits Dávid, Kovács Kristóf és Szűcs Attila vehette át prof. Zelkó Romána dékán asszonytól..
Csongrádi Balázs gyógyszerészi tanulmányait a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán végezte, egyetemi oklevelét 1981-ben vette át. Pályáját gyógyszertárban kezdte. Először gyógyszerellátás és gyógyszerügyi szervezési, majd 1993-ban gyógyszertechnológusi szakvizsgát szerzett. Több évtizedes gyógyszeripari tapasztalattal rendelkező termelésirányító gyógyszerész, minőségbiztosítási vezető, a Pharma Produkt Gyógyszergyár ügyvezető igazgatója. Csongrádi Balázs közel három évtizede vesz részt az ipari gyógyszergyártás bemutatásában gyógyszerészhallgatók számára, helyszíni demonstrációkkal segítve a képzést. Tevékeny szerepet vállal a Gyógyszeripari gyakorlat szabadon választható tárgy oktatásában, és közreműködik nyári gyógyszergyári gyakorlatok vezetésében, valamint az ipari gyógyszerészeti szakképzésben is. Gyakorlatias szemlélete és tapasztalatai segítik a hallgatók gyógyszer- ipari érdeklődését.

 

Dénes Margit egyetemi tanulmányait a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán végezte, egyetemi oklevelét 1984-ben vette át. Államvizsgás gyakornokként és kezdő gyógyszerészként a legendás szakmai műhelyként ismert Auróra utcai gyógyszertárban kezdte pályafutását. A diploma megszerzését követően minden évben részt vett a gyógyszerészhallgatók gyakorlati oktatásában. 1991-ben szerzett szakvizsgát a gyógyszerügyi szervezés és a gyógyszerellátás területén. Szakmai tevékenységét fémjelzi, hogy 1985-ben a Rozsnyay Mátyás előadói versenyen I. helyezést ért el "Új gyógyszerforma a psoriasis terápiájában" című munkájával, mely kifejlesztett készítmény, a FoNo Vll-be Pertica dithranoli néven került be. 1994-től a Mohr Tamás vezette Fitomed gyógyszertárban dolgozott, ahol a tudományos munka folytatódott. Három szakkönyv megírásában társszerzőként vagy szerkesztőként közreműködött. 2010-től az V. kerületi, Hold utcai Panacea gyógyszertár személyi jogú vezetője és társtulajdonosa, eddig közel 30 magyar és külföldi gyógyszerészhallgató szakmai gyakorlati munkáját irányította. Az idei avatáson három hallgatója vette át az oklevelét. Tanítványai kiemelik gondos, széles körű szakmai felkészültségét, szakmai lelkesedését.

 

Greskovits Dávid 1980-ban szerezte gyógyszerészi oklevelét Budapesten, a Gyógyszerésztudományi Karon. I980 és 1987 között a Richter Gedeon Gyógyszergyár tablettázó üzemében dolgozott, majd 1987-től 4 évet Nigériában töltött egy gyógyszer- gyár termelési igazgatójaként. A Meditop Kft. alapítója, ill. 1991 óta ügyvezető igazgatója. 2017 májusában a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnökévé választották. Greskovits Dávid több mint 3 évtizede dolgozik az ipari gyógyszergyártás különböző területein, több hazai generikus és innovatív készítmény fejlesztése kapcsolódik tevékenységéhez. Tapasztalatait és szemléletét szívesen osztja meg a gyógyszerészhallgatókkal, számukra előadást tart, közvetlenül és közvetve is segíti őket az elméleti képzésben, a nyári gyógyszergyári gyakorlatokon, az ipari gyógyszerészeti szakképzésben.

 

Kovács Kristóf gyógyszerészi oklevelét a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán 2011-ben vette át. Hivatásul a gyógyszertári munkát választotta, a gyógyszerellátás területén 2016-ban szerzett szakvizsgát. Kovács Kristóf tanulmányainak befejezése óta már közel 20 gyógyszerészhallgató gyakorlati munkáját irányította, évente rendszeresen fogad több hallgatót az idegen nyelvű képzésben is. Szakmai hitvallásában fontosnak tartja a gyógyszerészi hivatás iránti alázatot és tiszteletet, a hallgatókat igyekszik a gyógyszerészet mindennapi kihívásaival megismertetni a tára mögött.

 

Szűcs Attila 1994-ben szerzett gyógyszerész diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. A végzés után Makón helyezkedett el közforgalmú gyógyszertárban, majd a sorkatonai szolgálat alatt a Kecskeméti Honvédkórházba került, ahol intézeti gyógyszerészként dolgozott tovább. 1997-ben gyógyszerügyi szervezésből szakvizsgát lesz, majd ez évben hivatásos katona lett és a kórház főgyógyszerészének nevezték ki. 2002-ben megszerzi a gyógyszerész-közgazdász végzettséget a Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán, 2004-ben pedig kórházi gyógyszerészeiből szakvizsgázik. 2006-ban felvezényelték a Központi Honvédkórház Gyógyszertárába főgyógyszerészi munkakörbe, majd 2007-ben sikeresen megpályázta az Országos Onkológiai Intézet főgyógyszerészi pozícióját, ahol jelenleg is dolgozik. Az Onkológiai Intézetben részt vett az új intézeti gyógyszertár kialakításában és a citosztatikus infúzió készítés centralizálásában. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetében 2008-2012 között területi titkár és az onkológiai munkacsoportot vezette, később elnökségi tag is volt. Több cikke jelent meg a Gyógyszerészeiben, Katonai Logisztikában, valamint társszerzőként a Magyar Onkológiában és az Orvosi Hetilapban. Közel 25 éves intézeti gyógyszerészi munkája, kitartása, az új szakmai területek iránti nyitottsága, jó szervezőkészsége kiemelkedő. Folyamatosan vesz részt nyári gyakorlatos, illetve záróvizsga előtti szakmai gyakorlatot töltő gyógyszerészhallgatók képzésében. A Semmelweis Egyetemen záróvizsga gyakorlatukat töltő hallgatók minden esetben az általa vezetett gyakorlati képzés keretében ismerik meg a citosztatikus keverékin- fúzió készítés helyes gyakorlatát.

 

Társult oktató oklevél adományozása

 

A második napirendi pont "A Gyógyszerészludományi Kar Társult oktatója" cím adományozásáról szóló oklevelek átadása volt. Zelkó Romána dékán asszony tájékoztatott, hogy a Kari Tanács határozata értelmében a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar társult oktatója címet adományozza azon nem gyógyszerészi végzettségű szakemberek értékes munkájának elismerésére, akik a gyógyszerészhallgatók oktatásában legalább 5 éve részt vesznek, publikációkkal vagy tudományos fokozattal igazolt, kiemelkedő szakmai tevékenységet folytatnak. A kitüntetett a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Társult Oktatója cím viselésére jogosult. Idén a díjat Finta Ervin vehette át.

 

Finta Ervin a Semmelweis Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát 1989-ben. Az MTA TMB ösztöndíjasaként a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikáján kezdte meg munkáját, majd 1991-től két évig Freiburgban, az Albert-Ludwigs Universität Pharmakologisches Institut munkatársaként kutató orvosként dolgozott. 1993-tól a budapesti Szt. Imre Kórház I. Belgyógyászati Osztályán folytatta munkásságát, 1995-ben belgyógyászat szakvizsgái, 1998-ban klinikai farmakológus szakvizsgát tett. A "hipertónia minősített szakorvosa" szakképesítést 1998-ban szerezte meg és 2001-ben a "Clinical HypertensITrn Speciálist" nemzetközi minősítést nyerte el. Az orvostudományi kandidátusi értekezését 1996-ban védte meg. Nemzetközi és hazai kongresszusok, valamint nemzetközi továbbképző tanfolyamok szervezésében és megvalósításában kiemelkedő szerepet vállal. Vezető tisztségeket tölt be a Magyar Hipertónia Társaságban és a Magyar Kardiológusok Társaságában. Több mint 10 éve vesz részt a Gyógyszerhatástani Intézetben a magyar és angol-nyelven folyó graduális képzési programban, a Kórtani és klinikai alapismeretek kötelező tantárgy egyik előadójaként. Előadásai magas színvonalúak és a speciális klinikai szemlélet közvetítésével különleges értéket képviselnek a hallgatók visszajelzései alapján is. A legkorszerűbb elméleti ismereteket és terápiás gyakorlatot összefoglaló előadásairól a hallgatóság is elismerően nyilatkozik. Hivatása és a gyógyszerészhallgatók iránti elkötelezettsége, igényes szakmai munkája, oktató tevékenysége példamutató.

 

A Zalai Károly Emlékérem átadása

 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Budapesti Szervezete Zalai Károly Emlékérmet alapított olyan végzős gyógyszerészhallgató elismerésére, aki egyetemi tanulmányait példaértékű módon, kimagasló eredménnyel végezte, a gyógyszerész- vagy az orvostudományok területén önálló kutató munkát végzett és eredményeit tudományos folyóiratban publikálta. A "Zalai Károly Emlékérmet" prof. Szökő Éva a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke adta át Faragó Zoltánnak és Lakatos Péternek.

 

A gyógyszerészdoktor-jelöltek avatása

 

Az egyetemi tanulmányaikat ez évben befejezett gyógyszerészjelöltek avatás iránti kérelmét Buga Réka terjesztette elő. Mint mondta: "A Semmelweis Egyelem minket mindazokból a tudományokból, melyeknek ismerete a gyógyszerészektől megkívántatik, megvizsgált és a gyógyszerészi oklevél elnyerésére alkalmasnak ítélt. Tisztelettel kérjük ennél fogva gyógyszerészdoktorrá avatásunkat és gyógyszerészi oklevelünk átadását!" Ez után prof. Zelkó Romána dékán előolvasásában az avatandó gyógyszerészek - nevük említésével - az alábbi szövegű esküt tették le:
"Én (...) esküszöm, hogy a megszerzett gyógyszerész tudományi ismeretek birtokában hivatásomat a legnagyobb lelkiismeretességgel fogom gyakorolni és hivatásomhoz mindig méltó magatartást tanúsítok. Az egészség védelmét és a betegek gyógyulását mindenek elé helyezem. A betegek egészségi állapotára, gyógyszeres kezelésére vonatkozó adatokat fel nem fedem. Elméleti és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom. Tudásomat a gyógyszerészi etikába ütköző cselekményre nem használom fel. Mint a gyógyító munka részese, ismereteimet csakis embertársaim egészségének védelmére és helyreállítására fogom fordítani. Arra törekszem, hogy a Semmelweis Egyetem, valamint a gyógyszerésztudomány jó hírnevét öregbítsem és megbecsülését előmozdítsam."

 

Az eskü letétele után prof. Zelkó Romána dékán és Hankó Balázs rektorhelyettes egyenkénti kézfogással gyógyszerészdoktorrá avatta a jelölteket.
A frissen felavatott gyógyszerészek nevében Buga Réka mondott köszönetét, majd a végzett évfolyam képviseletében Faragó Zoltán mondott beszédet.

 

A német nyelvű képzésben oklevelet szerzett külföldi gyógyszerészek nevében Dalia Afifi, az angol nyelvű képzésben oklevelet szerzett külföldi gyógyszerészek nevében Odunowo Imole-Ayo Adeola mondott beszédet

 

Prof. Zelkó Romána dékán ünnepi beszéde "Tisztelt Rektorhelyettes Úr, Rector Emeritus Úr, kedves Kitüntetettek, Felavatottak, Tanártársaim, tisztelt Társkari vezetők, kedves Szülők és Hozzátartozók, Hölgyeim és Uraim!
Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a Semmelweis Egyetem 248. tanévében, az első hazai Gyógyszerésztudományi Kar önállóvá válásának 63. évé- Prof. Zelkó Romána ünnepi beszédét tartja ben, a gyógyszerészavatás alkalmából tartott nyilvános, rendkívüli szenátusi ülésen köszönthetem önöket. A mai nap kiemelkedő esemény nemcsak az újonnan felavatott gyógyszerész doktorok életében, hanem egyetemünk ünnepi alkalmainak sorában is. Egyetemünk névadója, Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulójára emlékezünk. Ez nemcsak különleges jubileum, hanem a kései utódok, így a mai napon diplomájukat átvevő-gyógyszerészek számára is felemelő, ugyanakkor felelősséggel járó örökség. Ezen ünnepi pillanatban gondolataimat egyszerre hatja át a köszönet és a jó erejébe vetett hit.
Sokaknak jár köszönet azért, hogy ma emelkedett és derűs lélekkel lehetünk itt. Közülük elsőként azokat említem, akiknek szeretete, gondoskodása nélkül a ma felavatottak nem juthattak volna idáig. A diplomaosztás a szülőknek, nagyszülőknek talán még nagyobb esemény, mint az ünnepi fények fókuszában álló friss diplomásoknak.
Köszönetét mondok oktató társaimnak nemcsak a Gyógyszerésztudományi Karon, hanem az Általános Orvostudományi Karon és az Eötvös Loránd Tudomány- egyetem Természettudományi Karán is, akik nagy hivatástudattal és hozzáértéssel végzik oktató tevékenységüket. A graduális gyógyszerészképzés Budapesten ma is, a hagyományokhoz híven, az Általános Orvostudományi Kar és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természet- tudományi Karának aktív, eredményes és magas színvonalú részvételével folyik. A felsőoktatás mai minősítési rendszerében úgy is fogalmazhatunk, hogy képzésünk 2 kiemelt egyetem három olyan karán folyik, amely kiemelkedően járul hozzá saját intézménye elismeréséhez. A közelmúltban közzétett QS öt kontinens felsőoktatási intézményeit rangsoroló listáján a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara a teljes magyar egészségügyi felsőoktatás egyik legmagasabbra értékelt egysége lett, a minősített oktatók száma itt a legnagyobb, az egy főre jutó tudományos output aránya a legmagasabb.
Képzésünk fontos gyakorlati eleme a közforgalmú és intézeti gyógyszertárakban, kutatóintézetekben, hatósági és klinikai laboratóriumokban, a gyógyszeriparban végzett nyári és záróvizsga előtti gyakorlatok. Köszönet jár a szakmai gyakorlatok helyszínein áldozatos oktató munkát végző kollégáinknak is. Jóleső érzés számomra, hogy a mai napon hat oktatótársunk tevékenységét ismerhettük el a "Gyógyszerésztudományi Kar Oktató Gyógyszerésze" és "Társult Oktatója" kitüntető címmel.
Képzésünk - egyedülálló módon - immár 3 nyelven folyik: magyarul, angolul és németül.
Karunk régóta vár arra, hogy fejlesztés történhessen, ami kiemelt fontosságú nemcsak a Gyógyszerésztudományi Kar, hanem az egyetem és az egész magyar gyógyszerészet számára is.
A fejlesztéssel kapcsolatos számos érdemi előrelépés a közelmúltban történt. 2017. december 12-én megjelent az 1945/201 7-es, a Semmelweis XXI tervezési folyamatainak megkezdéséről szóló kormányhatározat, amely külön pontban nevesíti a gyógyszerésztudományi kari fejlesztést, a Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Központ kialakítását, melyhez a többi egyetemi fejlesztési projekthez hasonlóan, tervezési forrást is rendel. További lényeges előrelépés volt, hogy módosult a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei ön- kormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény, ami nevesítette a 2007-ben bezárt, korábban önkormányzati tulajdonú Schöpf-Merei Kórház épületét az állami tulajdonba került ingatlanok között. 2018. április 4-én az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a Semmelweis Egyetem aláírta a vagyonkezelési szerződés módosítását, így a Schöpf-Merei Kórház ingatlana a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésébe került. E hét hétfőn pedig a vonatkozó kormányrendelet módosításával a Hőgyes-Schöpf-Merei beruházás kiemelt beruházássá nyilvánítása is megtörtént. Ennek a jelentősége nagyon nagy: megteremti a Gyógyszerésztudományi Kar oktatási és területi integrációját, és a Gyógyszerésztudományi Kar bázisán létrejön az ország egyetlen nevesített egyetemi - állami gyógyszerkutatást végző és a gyógyszerpolitikai célokat is figyelembe vevő oktató egysége.
A mai napon felavatott kollégáink többségében 2013- ban nyertek felvételt, négy évvel azután, hogy a foglalkozásdoktori cím használatának joga valamennyi, magyar egyetemen korábban végzett gyógyszerészt a törvény erejénél fogva megilleti. így ma, 18-an summa cum laude, 80-an cum laude és 39-en rite minősítésű gyógyszerészdoktori diplomát vehettek át.
Az egyetlen állandó a változás maga, Hérakleilosz megállapítása jól jellemzi életünket. A változás érzékelése csak nekünk jelent a természet puszta körforgásán túl valami egészen mást is: az előrefelé gondolkodás képességét, a valamire vágyakozás érzését és ezzel a megérkezés, a beteljesülés ígéretét. így a remény is egyedül a mi sajátunk, a mi kincsünk.
A felavatottak számára a mai nappal életüknek nemcsak a kitartó felkészülést igénylő, szakmai próbatételekkel, számonkérésekkel teli periódusa zárul le, hanem - tapasztalatból tudjuk - életük élményekben talán leggazdagabb, legszínesebb, tervekkel, lelkesedéssel tarkított, a fiatalság varázsának tükrében egyedülállóan szép periódusa is. Ez alatt az idő alatt váltak egyetemi hallgatóból, alapos tudással felvértezett gyógyszerészdoktorokká.
De milyen reményekkel indulhatnak pályájuk kezdetén?
A diplomák értéke, megítélése sokat változott az utóbbi időben, ennek ellenére bátran ki lehet jelenteni, hogy a gyógyszerész diplomának, főleg ha intellektuálisan nyitott, kreatív személyiséggel is párosul, aki ismereteit alkotó módon hasznosítja a gyakorlatban, továbbra is komoly presztízse van, tisztelet övezi. Önök nem foglalkozást, hanem hivatást választottak, amely a másik ember szolgálatára irányul. A gyógyszerészi hivatás autonóm, nyitott tevékenység, annak kereteit a beteg sokszor előre meg nem határozható és változó szükségletei határozzák meg. A beteg kiszolgáltatottsága elleni védelem leghatékonyabb eszköze az elhivatottság, a segítőkész tisztelet és szeretet. A gyógyító munka részeseként, ahogy juhász Gyula mondja, "az emberért megyünk küzdelembe, fegyverünk a tudás és szeretet".
A "hivatásnak szentelt" élet csak akkor lehetséges, ha az a megélhetés napi gondjaitól független. Ma olyan jövőkép áll a gyógyszerészek előtt, ami lehetőséget teremi a közvetlen lakossági gyógyszerellátás rendszerében is a gyógyszerészi kompetenciák, tudás és nem utolsó sorban a polgári létforma betöltésére. Az Önök egyetemi képzési évei alatt a gyógyszerellátásban, gyógyszerügyekben olyan jelentős változások történtek, melyek a gyógyszerellátást és a gyógyszerészi tevékenységet integrálták az egészségügybe és a hivatást a beteg ember szolgálatába állították. Elismerték, hogy a gyógyszertárak esetében a többségi gyógyszerészi tulajdon garancia a szakmaiság biztosítására. A gyógyszerellátással szemben a logisztikai feladatok magas színvonalú, költséghatékony ellátása mellett kifejezett igény van a gyógyszerhasználat kockázatainak csökkentésére és hasznainak a kiteljesítésére. A gyógyszerésznek a hagyományos feladatok professzionális ellátása mellett egyre hangsúlyozottabban kell vállalnia a gyógyszer személyre szabott alkalmazásának szakértőjeként végzett tevékenységet, amellyel biztosítja a gyógyszeres terápia eredményességét. A biztonságos és költséghatékony gyógyszeres terápia elősegítésén, a beteg együttműködő készségének növelésén túl, az egészségtudatos életvitelének kialakítása, az "egészségben tartás" programja is új lehetőséget kínál. Az egészségpolitika a gyógyszertárakra, mint "népegészségügyi találkozó- helyekre" is számít, és ebbe az irányba mutatnak a Kamara részvételével elindított népegészségügyi programok is.
Esküszövegükre emlékezve, ne feledkezzenek meg arról sem, hogy a betegek gyógyulása és egészségük védelme érdekében a diplomával együtt jár az állandó önképzés szükségessége is. Őrizzék meg egzakt analitikus gondolkodásukat, hiszen természettudományos alapképzésünk, molekuláris szemléletünk és medicinális ismereteink a folyamatok megértéséhez hozzásegítenek bennünket.
Útravalóul a Nobel-díjas Marié Curie gondolatait ajánlom figyelmükbe: "Az életben semmi félelmetes sincsen, csak meg kell próbálnunk megérteni. I la többet értenénk belőle, máris nem lenne annyi félnivalónk."
Kedves fiatal gyógyszerészdoktorok! Remélem, hogy hivatásuk gyakorlása mindenkor szoros szálakkal fog kapcsolódni a Semmelweis Egyetem Gyógyszerész- tudományi Karához. Egyetemünk névadójának, Semmelweis Ignácnak az életútja szolgáljon útmutatóul hivatásuk gyakorlása során. Legyenek önmagukhoz kíméletlenül őszinték és éljenek a tisztesség szabadságával! Kívánom, hogy életpályájuk során minden nemes tervük teljesüljön!
A Kar minden oktatója nevében kívánok sikeres "gyógyszerészi pályafutást!"
Prof. Zelkó Romána dékán ünnepi beszéde után Hankó Balázs bezárta a szenátus ünnepi tanácsülését, amely a Szózat eléneklésével ért véget.

 

A frissen avatott gyógyszerészdoktorok

 

Bóta Lilla, Faragó Zoltán, Fodor Viktória, Kalóczkai Viktória, Koch Nóra, Kovács lanka, Kovács Judit Veronika, Kovács Zsombor, Lakatos Péter Pál, Lovász Lóránd, Paulik Krisztina Anna, Pásztor Anna, Philipp Diana Flelga, Szántó Anna, Sztefanyuk Olga, Libák Alexandra, Vonnák Zsófia, Vörös Imre, Angyal Mariann Ramóna, Avas Antilla, Balogh Noémi Frzsébet, Bank Péter László, Barna Zoltán, Bende Bernadett, Bergendi Lilla, Berzeviczi Hanna, Birinyi Dóra, Bogár Nikolett, Borbás Zsófia, Buga Réka, Busái András Tibor, Cseke Boglárka, Cserenyecz Kinga, Csirmaz Anna, Csöndes Viktória, Dombrády Réka Magda, Endrésik Dániel, Frclősi Viktor, Falucli Nóra Katalin, Fang Máté, Farkas Bianka, Fatér Nóra, Fazekasová Emese, Felegyi Kristóf, Foki Fanni, I rei Zsanett, Godó Kinga Erika, Gombás Anita, Gonda Imre, Horváth András László, Hörömpő-Kenéz Beáta, Hvozdák Katalin, janovicz Anna, Ketskeméty Dávid Károly, Kiss András, Kondor Miklós, Kormos Anett, Korpái Tfcia Sára, Kovács Nóra, László Bencsik Eszter, Lengyel Judit, Madarász Bálint, Makk Jennifer, Malasics Ágnes, Marczal Bernadett, Mándy Dávid Gergő, Mészáros Andrea, Miklós Bálint, Molnár Anett, Molnár Karola, Molnár Krisztina, Nagy Beáta, Nagy Erzsébet, Nagy Nikolett, Nádai Henriett Eszter, Nemes Zsófia, Németh Attila, Németh Dóra, Németh Enikő, Nyeste Henrietta, Pais Patrícia Lilla. Papp Lilla Lúcia, Pelikán Boglárka, Pimpao Anna Melinda, Prugberger Sára Anna, Radeczky Kristóf Balázs, Regős András Barnabás, Ress Ágnes Evelin, Rogoz Vanda Angéla, Román (iergely, Rutkai Ádám, Schwaiger Ferenc, Sereg Fanni Noémi, Simon Dániel, Simon Diána, Sóvári Zsuzsa, Surányi Zsuzsa, Sümegi Zsófia, Szabó Bettina, Szabó Kinga, Szabó Nóra, Szabó Virág Anna, Szalai Zsanett, Szalmási Anita, Száraz Mihály, Szeifert Viktória, Szerencsés Vanda, Szécsi Janka Emma, Szlicki Kitti, Takács Viktória, Teleki László, Tene Zsuzsanna, Torma Nikolett, Tóth Anikó, Tóth Anna Renáta, Tóth Csenge Anna, Tóth Dorottya, Tóth Erik Pál, Tóth Viktória Tímea, Vancza Róbert, Varga Boglárka, Weidinger György, Winkler Erika, Wohl Zsuzsanna, Wusching Petra; Afifi Dalia, Nyeső Alice, Peker Metehan Hayri, Rotterdam Benedict, Szczepanski Gábriel Clemens, Trivaks Michael; Aram Hadi, Chini Mohammadali, Magramane Sabrina, Odunowo Imole-Ayo Adeola, Taghavi Nasim

 

(Gyógyszerészet)