SZÍVVEL, LÉLEKKEL - 25 éves a Béres Alapítvány

"Az igaz dolgokról nemcsak beszélnünk kell, hanem ezeknek az örök értékeknek érvényt is kell tudnunk szerezni. Ez a küldetésünk!" - Béres Klára a Béres Alapítvány elnöke

A Béres Gyógyszergyár Magyarország legnagyobb magyar tulajdonú gyógyszergyára, a hazai egészségmegőrző, betegségmegelőző piac vezető és meghatározó szereplője. A tulajdonos Béres család felelősséggel gazdálkodik a vállalatban felhalmozott anyagi és szellemi erőforrásokkal, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a folyamatos és dinamikus növekedés, az egyetlen legendás készítményükből mára kialakult, közel 100 féle készítményből álló termékpaletta, a kivívott piaci pozíciók és a széleskörű társadalmi elismertség.

 

Az üzleti sikerek mellett a vállalat arra a legbüszkébb, hogy őrzik és ápolják azt az erkölcsi örökséget, amelyet a vállalatalapító id. dr. Béres József, a Béres Csepp megalkotója hagyományozott rájuk. Megalkuvás nélküli elköteleződés ez a szakmaiság és a humanizmus mellett. "Ha segítséget kérnek tőled, és te tudsz segíteni, akkor azt megtenni kötelességed!" - tanította édesanyja Béres Józsefnek, aki egész életét ennek az intelemnek a szellemében élte. Ezt örökítette tovább a Béres Gyógyszergyárra is, és ezt a szellemiséget követve hozták létre 25 évvel ezelőtt az emberi élet teljességét szolgáló Béres Alapítványt. A cél azóta is töretlen: segíteni a rászorulókat, támogatni az értékeket.

 

Az alapítvány elnöke, Béres Klára meséli, hogy a kezdetektől fogva, a Béres Részvénytársaság 1989-es megalakulásától kezdve, rendszeresen keresték őket a gyógyulásukért küzdő emberek, hogy tanácsot vagy Béres Cseppet kérjenek tőlük - ők pedig adtak, amennyit csak tudtak. Aztán ahogyan a vállalat híre nőtt, egyre növekedett a kérések száma is. A szervezettebb működés és a hatékonyság érdekében célszerűnek mutatkozott a karitatív munkát alapítványi keretek közé szervezni. Így született meg 25 évvel ezelőtt a Béres Alapítvány 1993-ban.

 

Milyen alapelvek szerint kívántak működni?

B.K.: A jótékonykodás, a rászorulók segítése mindig is része volt az életünknek. Apósom nyomdokain járunk, és komolyan gondoljuk azt, hogy a megtermelt javakból nekünk is kötelességünk a rászorulókat segíteni, és támogatni olyan előremutató, értékteremtő programokat, melyek országunk épülését szolgálja.
A Béres Alapítvány talán abban különbözik sok más alapítványoktól, hogy nagyon körültekintően, odafigyelően járunk el az adományok odaítélésében. Csak olyan ügyeket támogatunk, olyan szervezetekkel működünk együtt, ahol a segítség valóban nélkülözhetetlen, és valóban oda jut el, ahová szánjuk.

 

Mi az alapítvány fő célkitűzése?

B.K.: Legjelentősebb adományainkat az egészségügy területén nyújtjuk. Érthető ez, hiszen alaptevékenységünk a gyógyításhoz kötődik. Évről évre jelentős terméktámogatást adunk, a rászorulókhoz való eljuttatásban nagy segítségünkre vannak az országban működő megbízható karitatív szervezetek. A 25 év során több ezer szervezettel működtünk együtt. De alapítványunk a teljes élet szolgálatába szegődött, ezért a test egészsége mellett a lélek egészsége is fontos a számunkra. Számos értékteremtő, értékőrző programot, kiadványt, támogatunk, fontos számunkra a magyar kultúra és a tehetségek segítése is. Fontosnak tartjuk még az egyházak támogatását is. Mi magunk hívő emberek vagyunk, és meggyőződésünk, hogy az egyházak nagyon sokat tudnak tenni a lelkek egészségéért, a közösségformálásért. A támogatásban az a kiválasztás alapja, hogy az, amit adni tudunk, értékes legyen annak, akinek adjuk. Sajnos a lehetőségeink nem végtelenek, és van úgy, hogy nemet kell mondani olyankor is, amikor az ügy megérdemelné a segítséget. De a lelkiismeretünk mindig tiszta, mi valóban megteszünk mindent, ami az erőnkből telik.

 

Idén 25 éves az alapítvány. Mi várható a jubileumi évben?

B.K.: Vannak olyan elköteleződéseink, melyek hosszú évek óta folyamatosak (pl. ösztöndíjak, iskolák, egyetemek támogatása), és természetesen a daganatos betegeknek és a rászorulóknak is adjuk az éves megszokott terméktámogatásainkat idehaza és határon túl is. A 25 éves évfordulóra egy kiemelt programmal készülünk, egy jubileumi jótékonysági koncertre május 10-én, a Zeneakadémián, amelynek teljes bevételét arra szánjuk, hogy a leukémiás gyermekek ellátásába egy új diagnózis módszert bevezethessenek, amellyel a gyógyítás biztonsága és eredményessége jelentősen növelhető. Ez az egyetlen olyan tevékenységünk, ahol magunké mellett számítunk más támogatókra is, akik mellénk állva segítik, hogy ez a fontos cél megvalósulhasson.

 

A 25 ÉVES BÉRES ALAPÍTVÁNY

  •  több mint 2600 civil szervezettel került kapcsolatba
  • több mint 2,5 millió Béres Cseppet adományozott a rászorulóknak
  • 11 jótékonysági koncertet rendezett
  • több mint 80 millió forint támogatást nyújtott daganatos betegeket ellátó intézményeknek
  • közel 300 fiatal tanulmányait támogatta
  • több mint 330 kulturális esemény létrejöttéhez járult hozzá
  • több mint 170 kulturális kiadvány megjelenését segítette

 

(Éva Egészség)
(a kép forrása: mediapiac.com)