Új gyógyszeripari nagyhatalom születik - Hogy lehet meghódítani?

A világ vezető gyógyszercégei a fejlődő piacokra évek óta úgy tekintenek, mint a jövőbeli növekedés egyik fontos motorjára, ezen belül is Kína szerepe egyre inkább felértékelődik - írja a portfolio.hu.

A Boston Consulting Group azonban közelmúltban publikált elemzésében rámutatott a fejlődő piacokat és különösen a kínai gyógyszerpiacot övező fontosabb kockázati tényezőkre, melyekkel a globális multinacionális gyógyszercégeknek érdemes tisztában lenni. A szakértők szerint azok a vállalatok, melyek a piaci környezethez nem tudnak megfelelően alkalmazkodni, rövid távon ugyan növekedhetnek, hosszú távon viszont veszítenek piaci részesedésükből a lokális szereplőkkel folytatott versenyben.

Fejlődő piacok: lehetőségek és kockázatok

A globális gyógyszeriparban a növekedési kilátások a jövőben nagyban függnek a fejlődő piacoktól, a potenciál igen jelentős a fizetőképes középosztály megjelenése és a társadalom öregedése nyomán. A BCG szakértői azonban felhívják a figyelmet, hogy ezekben az országokban a nemzetközi gyógyszercégek komoly kihívásokkal szembesülnek, itt főként a lokális piaci szereplők megerősödését emelik ki.

Kína

Pontosan ez a helyzet jelenleg Kínában is, mely jó úton van afelé, hogy a világ második legnagyobb gyógyszerpiacává lépjen elő 2016-ra. A lokális szereplők piaci erejének növekedésével a globális gyógyszergyártóknak egyre kisebb szerep jut, emiatt a szakértők úgy vélik, hogy a gyógyszercégeknek új stratégiát kell kidolgozni a fejlődő piacokra való belépést illetően.
Árcsökkentések jöhetnek
Kína gyógyszerpiaca hatalmas növekedést produkált az elmúlt években, az iparág árbevétele 2000-ben még mintegy 8 milliárd dollárt tett ki, mely 2010-re 48 milliárdra emelkedett, ezzel abban az évben a világ 4 legnagyobb gyógyszerpiaca között volt már Kína. 2016-ra becslések szerint az iparág teljes árbevétele elérheti a 139 milliárd dollárt, amivel Kína felülmúlhatja Japánt és globálisan a második helyre kerülhet, felzárkózva az USA mögé.
 
A gyógyszerpiaci szempontból pozitív demográfiai trendek, valamint a nagy növekedési potenciál ellenére a multinacionális gyógyszercégek bevételei nyomás alá kerülhetnek a jövőben, elsősorban az erősödő árverseny miatt. Eddig a kínai kormány sok esetben nagylelkű volt a külföldi cégekkel, hogy a tőkeberuházásokat ösztönözze, ennek révén sok esetben lehetővé vált ezen társaságok számára, hogy bizonyos készítményeket a hatóságilag maximált árnál jóval drágábban értékesítsenek. Mivel azonban Kína arra törekszik, hogy a gyógyszerek egyre inkább elérhetők, megfizethetők legyenek a lakosság számára, a BCG szakértői szerint a kormány jelentős árcsökkentésekre kényszerítheti a gyógyszercégeket (a szabadalommal nem védett termékek esetében). Ez azonban komoly hatással lehet a multinacionális gyógyszeripari vállalatokra, melyek bevétele Kínában 70-90%-ban az említett készítmények értékesítéséből származik.
Versenytársak
A kínai gyógyszerpiacot jelenleg nagy számú, relatíve alacsony piaci befolyással bíró szereplő alkotja, ez azonban a jövőben változhat. A lokális szereplők megerősödésének hatásait a külföldi cégek már érzékelik: teljes piaci részesedésük 2000-ben még 37% volt, ez 2010-re 25%-ra csökkent.
A jövő - Új stratégiák
Ahhoz, hogy a vállalatok a piaci környezetnek leginkább megfelelő stratégiát tudják kialakítani, két kritikus tényezőt kell mindenek előtt megvizsgálni. Az egyik ezek közül az előrejelezhetőség, vagyis hogy mennyire előre tudjuk megbízhatóan becsülni a főbb piaci folyamatokat, tendenciákat. A másik az "alakíthatóság", ez azt jelenti, hogy az adott cég, vagy az iparág többi szereplője mennyire tudja befolyásolni a piaci folyamatokat, erőviszonyokat. Ha ezeket egy mátrixba helyezzük, 4 fő stratégiát kapunk, ezek: klasszikus, adaptív, változtatást célzó, előrejelzésekre alapozó. 
 
A BCG szakértői szerint Kína és a legtöbb fejlődő ország abba a csoportba tartozik, ahol a piaci előrejelezhetőség gyenge, a versenytársak azonban jól tudják alakítani a folyamatokat, vagyis itt a változtatást célzó stratégia lehet célravezető. A szakértők kiemelik, amellett, hogy megtalálják a cégek az adott piac esetében leginkább megfelelő stratégiát, a gyakorlati megvalósítás is igen fontos.

Összegzés

Kína éveken belül a világ második legnagyobb gyógyszerpiacává léphet elő, ez komoly lehetőségeket jelent a globális gyógyszergyártóknak, azonban fontos tisztában lenni a főbb kockázati tényezőkkel, kihívásokkal. A BCG szakértői szerint azok, akik a piaci környezethez nem tudnak megfelelően alkalmazkodni, rövid távon ugyan növekedhetnek, de hosszú távon veszítenek piaci részesedésükből a lokális szereplőkkel folytatott versenyben.
 
(portfolio.hu)