A gyógyszeripar megkerülhetetlen gazdasági szereplõ

A gyógyszeripari ágazat exportja 780 milliárd forintra tehetõ, nemzetgazdasági jelentõsége kiemelkedõ. A kutatás-fejlesztési területen a nem állami ráfordításnak a felét a MAGYOSZ tagvállalatai adják. Interjú Bogsch Erikkel, a szövetség elnökével.

Ma Magyarországon az alapellátásban minden második beteg a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) valamely tagvállalatának készítményével gyógyul. De a gyógyszeripar nem csak ezért a legjelentõsebb iparág hazánkban, mégis versenyképességét nagymértékben rontó intézkedésekkel szembesült az utóbbi években.

Bogsch Erik, a MAGYOSZ elnöke szerint a szövetség legfontosabb feladata a kormányzat támogatása az egyenlõtlenségek felszámolásában – a nemzetgazdaság és ezáltal a magyar lakosság egészének szempontjait szem elõtt tartva.

– Mi a véleménye a magyar gyógyszergyártás szerepérõl, mennyire jelentõs a hazai készítmények szerepe világviszonylatban? Mennyire jelentõs ágazat a gyógyszeripar Magyarországon?

Bogsch Erik: A magyar gyógyszeriparnak nemcsak hosszú múltra visszatekintõ tradíciói vannak, hanem a lehetõségekhez képest a nemzetközi versenyben is helyt áll, tehát világszínvonalú termékeket állít elõ annak ellenére is, hogy egyre élesebb az árverseny. Termékeink az Európai Unión kívül jelen vannak a FÁK-országokban, az Amerikai Egyesült Államokban, de még Kínában, Afrikában és Latin-Amerikában is.

Az ágazat exportja 780 milliárd forintra tehetõ, nemzetgazdasági jelentõsége pedig kiemelkedõ. A kutatás-fejlesztési területen az összes nem állami ráfordításnak körülbelül a felét a MAGYOSZ tagvállalatai adják. Az iparág a foglalkoztatás szempontjából is jelentõs: mintegy 14 ezer fõt foglalkoztatunk, de a beszállítókkal együtt ez a létszám már 38 ezer fõre bõvül.

Bogsch Erik (Budapest, 1947.) Széchenyi-díjas magyar vegyészmérnök, okleveles mérnök-közgazdász, 1992 óta a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója. A Budapesti Mûszaki Egyetemen 1970-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát, majd 1974-ben gazdasági mérnõki képesítést. 1977 és 1983 között Mexikóban dolgozott a Medimpex irodavezetõjeként. 1983 és 1988 között a Richter Gedeon Rt. fejlesztési fõmérnökhelyettese volt. Ezt követõen, 1988 és 1992 között Londonban a Medimpex UK ügyvezetõ igazgatójaként dolgozott. 1992. novemberében nevezték ki a Richter Gedeon Rt. vezérigazgatójává. 2006 márciusától a Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetségének (MAGYOSZ) elnökségi tagja, a gyártók szekciójának elnöke, majd 2006 óta a MAGYOSZ elnöke. (Wikipedia)

2006-ban még 15 ezer fõ foglalkoztatottról beszélt, közvetve pedig 40-42 ezer fõ megélhetését biztosította a gyógyszeripar. A válság hatása lenne ez a csökkenés?

B. E.: Már a világgazdasági válság elõtt is, 2002 óta azzal kell szembesülnünk, hogy a kiemelt nemzetgazdasági szerep ellenére a magyar gyógyszeripar hátrányos megkülönböztetésben részesül. 2007-ben megjelent az ágazatot sújtó különadó is, valamint a társasági adót teljes összegében meg kell fizetni. Ezek az intézkedések a versenyképességet nagymértékben rontják és a magyar vállalatok érdekeit perifériára szorítják annak ellenére, hogy a magyar gyógyszer a világ minden táján egyet jelent a kiváló minõséggel és a hatékonysággal. Ráadásul a hazai gyártók készítményei megfizethetõ árúak, jó ár-érték arányt képviselnek.

A vaklicit, azaz a gyártók folyamatos árversenyre kényszerítésének intézménye is tovább rontja az ágazat versenyképességét, és ezáltal az egész ország gazdasági teljesítményét.
Az Európai Uniós jogszabályok sem könnyítik meg a helyzetünket, ugyanis olyan bürokratikus követelményeket támasztanak, amelyek rengeteg adminisztrációval járnak, és így további kiadásokat rónak a vállalatokra. Mégis jelen vannak a piacon olyan gyógyszergyártók, akik nem tartják be maradéktalanul ezeket az amúgy költséges elõírásokat és ezáltal jóval alacsonyabb költségszinten állítják elõ termékeiket - sokszor a minõség rovására. Ezen gyártók termékeivel is versenyezniük kell a hazai gyártók termékeinek, ezért is hangsúlyozzuk, hogy az alacsony ár önmagában nem szabadna, hogy az egyedüli választási tényezõ legyen, egyéb szempontokat, mint a minõség, a nemzetgazdaság egészéhez való hozzájárulás is elõtérbe kellene, hogy kerüljenek.

Négy éve lehetõség van a különadók visszatérítésére. Mennyiben enyhít ez a gyártók problémáin?

B. E.: Valóban, nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a kormányzat figyelembe vette a gyógyszeripar jelentõségét a kutatásban és az innovációban, így azok a cégek, amelyeknek jelentõs a magyarországi kutatás-fejlesztési tevékenysége, és a K+F-ben is meghatározó létszámot foglalkoztatnak, 90%-ig lehetõséget kaptak a különadók visszatérítésére. A visszaigényelhetõség és a különadók mértéke azonban még mindig nem egyenlíti ki egymást.

Jól látszik, hogy a gyógyszeripar a nemzetgazdasági szerepéhez képest alulbecsült, torz az elosztási struktúra, s a túlszabályozás a versenyképességet is rontja. Hogyan képes mégis a MAGYOSZ a gyártók érdekeit képviselni akkor, amikor a magyar egészségpolitika a hazai gyártókat sújtja leginkább?

Bogsch Erik

B. E.: AZ OGYI-nak például nincs apparátusa arra, hogy a magas szintû gyógyszerminõségi követelmények betartása érdekében folyamatos és állandó piacfelügyeleti eszközökkel éljen, így a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének szerepe abban is jelentõs, hogy felhívja a kormányzat figyelmét ezekre az anomáliákra. A MAGYOSZ szakértõi csoportok segítségével ezen érdekek képviseletét szolgálja a gyógyszergyártással összefüggõ minden területen: legyen szó környezetvédelemrõl, ártámogatásról, törzskönyvezésrõl vagy akár uniós jogharmonizációról.

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége mindemellett magas színvonalú szakmai partnere a kormányzatnak, a szaktárcáknak és a felügyeleti szerveknek, akik nagyon sok esetben élnek is ezzel a szakmai partnerséggel. A szabadalmi jogokkal kapcsolatos kérdésekben még mindig vannak problémák, de a környezetvédelem területén létezik, és jól folyik az együttmûködés.

Társadalmi szerepvállalásunk azonban nem csak az érdekek érvényesítésében merül ki.

B. E.: Így igaz, éppúgy figyelünk az egészségügy és az oktatás támogatására is. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a hazai lakosságot stabilan el tudjuk látni korszerû készítményekkel: az alapellátásban ugyanis ma minden második beteget hazai gyártó gyógyszerével kezelnek, ezért a szövetségnek nemcsak a gazdaság, hanem az ellátás biztonságának szempontjából is jelentõs szerepe van.

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége minden tagvállalata meghatározó szerepet vállal a prevencióban, vagyis az egészségmegõrzésben is. A MAGYOSZ évek óta kiemelt stratégiai partnere az Ökumenikus Segélyszervezetnek, és a szövetség bármilyen katasztrófa esetén azonnali gyógyszerraporttal segíti a katasztrófa sújtotta területeket, valamint mûszervásárlásokkal is támogatja a magyar egészségügyet. Alapítói vagyunk továbbá Közép-Európa egyetlen, a Thury-várban mûködõ, Magyar Vegyészeti Múzeumának, hiszen célunk a múltunk széles körû megismertetése, a magyar vegyipar, a kémiai kutatás és oktatás története ugyanis összefonódik a magyar gyógyszeripar több, mint egy évszázados tradícióival.