Szövetségi felépítés

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége
(MAGYOSZ)

Szövetségünk 1990-ben alakult.

Küldetésünk a világszínvonalú magyar gyógyszeripar évszázados hagyományainak tovább éltetése, új hagyományok teremtése. Célunk, hogy gyógyszereinkkel segítsük a magyar emberek gyógyulását, egészségük megõrzését, beruházásainkon és munkahelyeinken keresztül pedig aktívan támogassuk országunk gazdasági versenyképességét.

Fõbb feladataink: képviselni a szakterület érdekeit, ellátni a tagok közötti egyeztetést és kapcsolattartást, valamint folyamatosan figyelemmel kísérni a hazai és külföldi gyógyszerkutatási, fejlesztési, termelési, kereskedelmi és gazdasági folyamatokat, s ezek alapján szakmai információt nyújtani a tagoknak. Kezdeményezzük, koordináljuk, szervezzük az összehangolt fellépést mindazon kérdésekben, amelyek a tagok érdekeinek érvényre juttatása körében felmerülnek.

A MAGYOSZ rendes tagjai lehetnek olyan jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaságok, melyek gyógyszerek elõállításával, kutatásával, fejlesztésével, ellenõrzésével, piacra juttatásával vagy ezek bármelyikével foglalkoznak.

A MAGYOSZ-nak rendes és pártoló, valamint tiszteletbeli tagjai vannak.

A MAGYOSZ tagja a  Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének, amelyen belül a gazdaság szereplõi mint munkáltatók egyeztetik és képviselik érdekeiket.

A MAGYOSZ jó munkakapcsolatot alakított ki, folyamatosan konzultál és közös témákban együttmûködik a Magyarországon mûködõ más gyógyszeripari szövetségekkel.

2012. februárjában a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, a „Védettség” Oltóanyag és Immunbiológiai Termék Gyártók és Forgalmazók Egyesülete és a Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesülete közös Etikai Kódexet írtak alá, valamint létrehozták a Szövetségek Kommunikációs Etikai Bizottságát, mely 2012. márciusától mûködik.

A vegyipar egészét érintõ kérdésekben folyamatos konzultációs kapcsolatban vagyunk a Magyar Vegyipari Szövetséggel.

A MAGYOSZ tagja az Európai Öngyógyszerezési Ipar Szövetségének (Association of the European Self-Medication Industry, hagyományos rövidítése szerint AESGP) és az Európai Dietetikus Élelmiszeripari  Szövetségnek (European Dietetic Food Industry Association).
 

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének legfontosabb adatai:

Beosztás Név
Elnök: Dr. Greskovits Dávid, a Meditop Gyógyszeripari Kft. ügyvezető igazgatója 
Alelnökök:

Dr. Katona Beatrix,
a NUMIL Hungary Tápszerkereskedelmi Kft. igazgatója
Major Ferenc,
a Béres Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója
Dr. Tajthy Judit,
a Fresenius Kabi Hungary Kft. igazgatója

Elnökségi tagok:

Bogsch Erik,
a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. igazgatótanács elnöke
Dr. Hodász István, 
az Egis Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója

Mika Käyhkö,
TEVA Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója
Nemes József,
az ExtractumPharma Gyógyszergyártó, Forgalmazó és Szaktanácsadó Zrt. vezérigazgatója
Pallos József Péter,
a PannonPharma Gyógyszergyártó Kft. igazgatója 
-

Igazgató: Dr. Illés Zsuzsanna
Igazgatóhelyettes: Dr. Molnár Károlyné
Telefon: (36-1) 270-9101, 270-9102
Telefax: (36-1) 288-0266
E-mail: info@magyosz.org
Honlap: www.magyosz.org

 

A teljes elnevezés helyett használatos címszó: MAGYOSZ
Címe: 1134 Budapest, Lehel utca 11.
Postacíme: 1386 Budapest 62., Pf. 970.

 

A MAGYOSZ szervezeti felépítése:

 • Közgyűlés
  A MAGYOSZ legfelsőbb szerve, amely a MAGYOSZ tagjainak összessége.

   
 • Elnökség
  A Közgyűlések közötti időben a MAGYOSZ irányító testülete.

   
 • Bizottságok
  A MAGYOSZ-on belüli szakmai feladatok ellátására Bizottságok jöttek létre, amelyek megtárgyalják az aktuális szakmai kérdéseket és javaslataikkal, a tárgyalásokon való személyes részvételükkel és észrevételeikkel segítik a Szövetség munkáját.

   
 • Titkárság
  A MAGYOSZ döntés-előkészítõ, operatív ügyintéző és végrehajtó testülete, amely a folyamatos működést hivatott biztosítani.

   

Bizottságok:

Megnevezés Elnök
Ár- és Támogatási Bizottság Dr. Ujfalussy Györgyné
az Egis Gyógyszergyár Zrt. kormánykapcsolatokért felelős igazgatója
Biztonsági Elemekkel Foglalkozó Bizottság  Dr. Szepezdi Zsuzsanna
az Egis Gyógyszergyár Zrt. gyógyszerengedélyezési igazgatója
Farmakovigilancia Bizottság

Dr. Oláh Attila
Főosztályvezető, EU-QPPV
Globális Gyógyszerbiztonsági Iroda

Gyógyszergyártók Bizottsága

Dr. Bern Zoltán
termelési igazgató, főtechnológus
Egis Gyógyszergyár Zrt.
Termelési Igazgatóság

Humán Erõforrás Bizottság Baranyai Szabolcs
a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. kiemelt munkatársa, HR-kontroller
Iparjogvédelmi Bizottság Dr. Greiner István
a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. kutatá
si igazgatója
Kis- és Középvállalati Bizottság Dr. Ásványi Tibor
Naturland Magyarország Termelő és Kereskedelmi Kft.
ügyvezető igazgató
Kommunikációs Bizottság

Beke Zsuzsa
a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. PR és Kormányzati kapcsolatok vezető

Orvostechnikai Eszközök Bizottság vezető választás folyamatban
OTC Bizottság Major Ferenc
a Béres Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója
Tápszergyártók és Forgalmazók Bizottsága Dr. Katona Beatrix
a NUMIL Hungary Tápszerkereskedelmi Kft. igazgatója
Törzskönyvezési Bizottság Dr. Pálfiné dr. Goóts Herta
a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Törzskönyvezési főosztályának vezetője
Tudományos és Mûszaki Bizottság nincs betöltve
Vám Bizottság Nagy Katalin Anna
az EGIS Gyógyszergyár Zrt. vámügyi csoport vezetője

 

A Tudományos és Műszaki Bizottság Albizottságai:

Albizottság Képviselõ
Környezetvédelmi Albizottság Ódor Erzsébet
a Sanofi-Aventis Zrt. HSSE vezetője
Csomagolási Albizottság Machácsné Halász Tünde,
a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. osztályvezetője
Biztonságtechnikai Albizottság Sógor András
a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. főosztályvezetője
Állatkísérleti Etikai Albizottság nincs betöltve

 

Éves beszámolók

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (4) bekezdése kimondja, ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

A MAGYOSZ éves beszámolói:

2016. évi beszámoló

2015. évi beszámoló 

2014. évi beszámoló

2013. évi beszámoló

2012. évi beszámoló